Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 5 februari 2013


Dag:
Tisdag den 5 februari 2013
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Förfrågningsunderlag för specialiserad allergologi i öppenvård

 • 5.

  Förfrågningsunderlag för ortopedi och handkirurgi

 • 6.

  Fastställande av volymer och ersättning för år 2013 med de landstingsägda akutsjukhusen

 • 7.

  Förlängning av avtal med Scandinavian Medicopter AB avseende ambulanshelikopter- och akutläkarbiltjänst

 • 8.

  Förlängning av avtal med Aleris Diagnostik AB, Unilabs AB och Karolinska Universitetslaboratoriet om tjänster i klinisk laboratoriemedicin

Informationsärenden

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor

  - Muntligt svar på fråga från Tomas Eriksson (MP) om vilka åtgärder som vidtagits vid Södersjukhuset för att säkerställa att situationen med en kvinna som fick en felaktig diagnos om dödlig cancer inte återupprepas