Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 12 november 2013


Dag:
Tisdag den 12 november 2013
Tid:
14:30
Plats:
Södertörnsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 131008

Beslutsärenden

 • 5.

  Beredningens sammanträdestider 2014

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

 • 7.

  Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

 • 8.

  Tilläggsavtal med SOS Alarm Sverige AB avseende prioritering och dirigering av prehospitala enheter

Informationsärenden

 • 9.

  Presentation av nya ordförande i Stockholms medicinska råd (SMR) och årsuppföljning 2012

 • 10.

  SMR, Allmänmedicin

 • 11.

  Genomlysning av sjukhusens akutmottagningar

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor