Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för akutsjukvård den 6 februari 2012 samt studiebesök på Danderyds sjukhus

Dag:
Måndag den 6 februari 2012
Tid:
12.45 Samling i entrén på Danderyds sjukhus
13.00 Presentation av VD Stefan Jacobson och
chefläkare Carl-Göran Ericsson
14.00 Studiebesök på dialysverksamheten
15.00 Gruppmöten
15:30 Sammanträde
Plats:
Styrelserummet H50 plan 7, Danderyds sjukhus

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 4.
  Yttrande över motion av Gunilla Cromwall (V) om att genomföra en översyn av reglerna för sjukresor
 2. 5.
  Yttrande över revisorernas rapport Skyddad identitet – hur hanteras personer med skyddad identitet inom vården?
 3. 6.
  Yttrande över revisorernas rapport Kemikaliearbetet på sjukhusen – en fråga om incitament och kompetens

Informationsärenden

 1. 7.
  Lägesrapport från arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård
 2. 8.
  Förvaltningen informerar
 3. 9.
  Övriga frågor