Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för akutsjukvård den 19 mars 2012

Dag:
Måndag den 19 mars 2012
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Svar på skrivelse från Tomas Eriksson (MP) om attityder i vården mot kvinnor som utsatts för misshandel samt svar på skrivelse från Janet Mackegård (S) om våldsutsatta kvinnors bemötande av vården

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag till Regionalt Cancer Centrum (RCC) för regionen Stockholm/Gotland gällande år 2012
 2. 6.
  Förlängning av avtal om medicinsk radiologi till primärvård, geriatrik och privata specialistläkare med flera
 3. 7.
  Förlängning av avtal med sjukhusen och Unilabs AB om medicinsk radiologi till primärvård, geriatrik och privata specialistläkare med flera
 4. 8.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av jourläkarbilar (Sekretess)

Informationsärenden

 1. 9.
  Patientnämndsärende gällande bristande samverkan
 2. 10.
  Förvaltningen informerar
 3. 11.
  Övriga frågor