Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för akutsjukvård den 15 maj 2012

Dag:
Tisdag den 15 maj 2012
Tid:
14:30
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll
 4. 4.
  Information från specialitetsråden för: Neurologiska sjukdomar Tumörsjukdomar Bild och funktion

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde (waran-mätare)
 2. 6.
  Yttrande över motion av Nanna Wikholm m.fl. (S) om landstingets roll för att skapa utveckling och nya möjligheter i skärgården
 3. 7.
  Yttrande över revisionsrapport 14/2011 Effektivisering av sjukhusens patientflöden

Informationsärenden

 1. 8.
  Resultat av kvalitetsindikatorer 2011 i sjukhusavtalen
 2. 9.
  Utvärdering av KÖL-projektet – kostnadsansvaret för läkemedel i öppen vård
 3. 10.
  Förvaltningen informerar
 4. 11.
  Övriga frågor
 5. Muntligt svar på fråga från Mariana Buzaglo (S) om bemanning på akutmottagningar
 6. Muntligt svar på fråga från Stina Bergman Ericsson (S) om situationen inom ambulanssjukvården