Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för akutsjukvård den 11 juni 2012

Dag:
Måndag den 11 juni 2012
Tid:
14:45
Plats:
Norrbysalen, Ersta konferens
Erstagatan 1 K, Stockholm

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll
 4. 4.
  Information från specialitetsråden för: Hjärt- och kärlsjukdomar Lung- och allergisjukdomar Anestesi- och intensivvård

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Yttrande över motion av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för en trygg och säker ambulanssjukvård

Informationsärenden

 1. 6.
  Förvaltningen informerar
 2. 7.
  Övriga frågor