Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för akutsjukvård den 17 september 2012

Dag:
Måndag den 17 september 2012
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll
 4. 4.
  Information från specialitetsråden för: Reumatologiska sjukdomar Urologiska sjukdomar Ortopediska sjukdomar

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Förfrågningsunderlag för specialiserad allergologi i öppenvård
 2. 6.
  Utveckling av den specialiserade vården utanför akutsjukhusen
 3. 7.
  Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län
 4. 8.
  Förlängning av avtal avseende undersökningar inom klinisk fysiologi till primärvård, geriatrik och privata specialistläkare med flera
 5. 9.
  Förslag till förfrågningsunderlag – upphandling av prioritering och dirigering av prehospitala enheter (Sekretess)

Informationsärenden

 1. 10.
  Förvaltningen informerar
 2. 11.
  Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI)
 3. 12.
  Övriga frågor Skriftligt svar på fråga från Åsa Brunius (V) om tillgången på cytologer