Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för akutsjukvård den 13 december 2011

Dag:
Tisdag den 13 december 2011
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Handlingsplan 2012

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Regional Cancerstrategi för Region Stockholm Gotland 2012-2015
 2. 6.
  Avtal med akutsjukhusen 2012-2015
 3. 7.
  Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) gällande sjukreseverksamhet

Informationsärenden

 1. 8.
  Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011
 2. 9.
  Förvaltningen informerar
 3. 10.
  Övriga frågor