Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för akutsjukvård den 13 juni 2011 samt studiebesök på Simulatorcentrum och Transplantationskirurgiska kliniken

Dag:
Måndag den 13 juni 2011
Tid:
09.30 Gruppmöten
10.00 Sammanträde
11.30 Salladslunch
12.30 Studiebesök på CAMST (Simulatorcentrum), F 53
14.30 Studiebesök på Transplantationskirurgiska kliniken
Plats:
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
Flemingsberg

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 4.
  Reviderad avtalsmodell för akutsjukhusen
 2. 5.
  Regelbok för specialiserad hudsjukvård i öppenvård
 3. 6.
  Specialiserad obesitasbehandling – uppföljning och förslag till fortsatta åtgärder
 4. 7.
  Förslag om vårdval för öppenvård inom neurologi och urologi

Informationsärenden

 1. 8.
  Resultat av kvalitetsindikatorer i avtalen med akutsjukhusen 2010
 2. 9.
  Höstens sammanträden
 3. 10.
  Förvaltningen informerar
 4. 11.
  Övriga frågor