Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för akutsjukvård den 17 maj 2011

Dag:
Tisdag den 17 maj 2011
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 4.
  Reviderad avtalsmodell för akutsjukhusen
 2. 5.
  Regelbok för specialiserad öron-näsa-halssjukvård i öppenvård
 3. 6.
  Yttrande över revisorernas rapport Styrningen av laboratoriemedicin
 4. 7.
  Yttrande över revisorernas rapport Fullt på sjukhusen?

Informationsärenden

 1. 8.
  Uppföljning av öppenvårdsradiologin 2010
 2. 9.
  Information om Framtidsplan för hälso- och sjukvården
 3. 10.
  Förvaltningen informerar
 4. 11.
  Övriga frågor