Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för akutsjukvård den 10 februari 2011

Dag:
Torsdag den 10 februari 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Hantverkargatan 11 B, Stockholm

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Presentation
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Godkännande av dagordning
 4. 4.
  Arbetsordning för programberedningar, sjukvårdsstyrelser och sjukvårdsutskott samt delegation av beslutsrätt till sjukvårdsutskott och hälso- och sjukvårdsdirektören
 5. 5.
  Programberedningens arbetsområden

Beslutsärenden

 1. 6.
  Regionalt Cancer Centrum (RCC) information och beslut om ansökan
 2. 7.
  Handlingsplan för beredningen samt sammanträdestider 2011

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 8.
  Yttrande över motion av Dag Larsson (S) om jämlik cancervård
 2. 9.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding (MP) om inrättandet av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar
 3. 10.
  Förlängning av avtal om laboratoriemedicinska tjänster med Karolinska Universitetslaboratoriet
 4. 11.
  Förslag till förfrågningsunderlag – upphandling av vägburen ambulanssjukvård i Stockholms län (Sekretess)

Informationsärenden

 1. 12.
  Förslag till regelböcker samt allmänna villkor 2011 (muntligt)
 2. Regelbok för höft- och knäprotesoperationer 2011
 3. Regelbok för kataraktoperationer 2011
 4. Regelbok för ögonbottenfotografering av diabetiker och behandling av diabetesretinopati 2011