Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Kroniska sjukdomstillstånd och de stora folksjukdomarna den 2 december 2010

Dag:
Torsdag den 2 december 2010
Tid:
15:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokolljustering
 4. 4.
  Projektet "Förtydligande ansvarsfördelning inom området barn och ungdomar med psykisk ohälsa"
 5. 5.
  Rehabiliteringsgarantin 2009-2010
 6. 6.
  Uppföljning/utvärdering av stroketeam
 7. 7.
  Rapport från BÄST-projektet (Bättre strokevård i Stockholm)
 8. 8.
  Förslag till bidragsfördelning 2011 till ideella organisationer
 9. 9.
  Läkarmedverkan vid icke klinikbunden habilitering
 10. 10.
  Fortsatt möjlighet till Fritt Val av hjälpmedel i avvaktan på kommande utvärdering
 11. 11.
  Förlängning av avtal med Olmed ortopediska AB
 12. 12.
  Förlängning av avtal med OT-center Ortopedtekniska AB
 13. 13.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar
 14. 14.
  Yttrande över motion av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer
 15. 15.
  Övriga frågor