Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Kroniska sjukdomstillstånd och de stora folksjukdomarna den 14 oktober 2010

Dag:
Torsdag den 14 oktober 2010
Tid:
15:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokolljustering
 4. 4.
  Stockholms medicinska specialitetsråds årsrapporter 2009
 5. 5.
  Nationella riktlinjer för lungcancer
 6. Förslag till svar från region Stockholm/Gotland
 7. 6.
  Projekt"et Förtydligande av ansvarsfördelningen inom området barn och ungdomar med psykisk ohälsa"
 8. 7.
  Rehabiliteringsgarantin 2009-2010
 9. 8.
  Inbjudningar
 10. Kunskapsseminarium 27 oktober
 11. Patientsäkerhetsdag 16 november
 12. 9.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hörapparater
 13. 10.
  Övriga frågor