Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Kroniska sjukdomstillstånd och de stora folksjukdomarna den 10 juni 2010

Dag:
Torsdag den 10 juni 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokolljustering
 4. 4.
  Fyra specialitetsråds årsrapporter
 5. 5.
  Slutsatser och konsekvenser av Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010
 6. 6.
  Förslag till upphandling av slutenvård för personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser
 7. 7.
  Övriga frågor