Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Kroniska sjukdomstillstånd och de stora folksjukdomarna den 17 mars 2010

Dag:
Onsdag den 17 mars 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mötesrum Gesällen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Hantverkargatan 11 B, Stockholm

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokolljustering
 4. 4.
  Tre specialitetsråds årsrapporter
 5. 5.
  Yttrande över motion av Tove Sander (S) m.fl. angående personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård
 6. 6.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hörseltekniska hjälpmedel för alternativ telefoni
 7. 7.
  Övriga frågor