Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Kroniska sjukdomstillstånd och de stora folksjukdomarna den 11 februari 2010

Dag:
Torsdag den 11 februari 2010
Tid:
15:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokolljustering
 4. 4.
  Uppföljningsrapporter Rehabilitering och Hjälpmedel
 5. 5.
  Information kring slutrapport Fritt val av hjälpmedel
 6. 6.
  Förslag att upphandla hörapparater och ljudstimulatorer
 7. 7.
  Pågående aktiviteter kring patientsäkherhet
 8. 8.
  Övriga frågor