Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Kroniska sjukdomstillstånd och de stora folksjukdomarna den 19 januari 2010

Dag:
Tisdag den 19 januari 2010
Tid:
15:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokolljustering
 4. 4.
  Återrapport tilldelningsbeslut språktolkar
 5. 5.
  Anmälan av Fokusrapport: Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård
 6. 6.
  Förslag till fortsatt möjlighet till fritt val av hjälpmedel 2010
 7. 7.
  Avtal med Handikapp & Habilitering, Stockholms läns sjukvårdsområde år 2010
 8. 8.
  Avtal med Handikapp & Habilitering, SLSO avseende tolkverksamhet för personer som är döva, dövblinda samt personer med hörselnedsättning
 9. 9.
  Avtal med Stockholms Syncentral, Stockholms läns sjukvårdsområde år 2010
 10. 10.
  Förlängning av avtal med SLSO, Hjälpmedel Stockholm för hjälpmedelscentralsverksamhet i södra länsdelen
 11. 11.
  Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa
 12. 12.
  Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem
 13. 13.
  Beredningens handlingsplan för 2010
 14. 14.
  Övriga frågor