Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 4 mars 2008

HSN den 4 mars 2008

Dag:
Tisdag den 04 mars 2008
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Hantverkargatan 45

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Upphandlingsärenden (sekretess)
Övrigt
Tillägsärenden

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Handlingsprogram för jämlik och jämställd vård

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 2. 4.
  Socialstyrelsens rekommendation för screening av patientgrupper som fått blodtransfusion i Sverige mellan åren 1965-1991

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 3. 5.
  Rapport om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 4. 6.
  Svar på skrivelse från Patientnämnden rörande svårigheter för patienter att få sjukpenning på grund av landstingets organisation

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 5. 7.
  Förslag till ändring av regler för deltagande på studieresor, kurser och konferenser

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 8.
  Förslag att upphandla/auktorisera viss dermatologisk (hud) öppenvårdsverksamhet

  Tjänsteutlåtande

   

 7. 9.
  Förslag att upphandla kiropraktikverksamhet avseende Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

   

 8. 10.
  Yttrande över motion av Håkan Jörnehed m fl (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) (återremitterat ärende 2008-02-05)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 9. 11.
  Yttrande över motion av Birgitta Sevefjord m fl (v) om förbättrad inkontinensvård för kvinnor och män

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 10. 12.
  Yttrande över motion av Inger Ros m fl (s) om fler familjecentraler

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 11. 13.
  Remissvar på huvudbetänkande av apoteksmarknadsutredningen "Omreglering av apoteksmarknaden" (SOU 2008:4)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 12. 14.
  Yttrande över betänkandet Bo för att leva (SOU 2007:103)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Anmälningsärenden

 1. 15.
  Anmälan av protokoll från Samverkansnämnden Stockholm Gotland

  Anmälan

  Bilaga

   

 2. 16.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

  Bilaga

   

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 17.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av tolktjänst inklusive förmedling för döva personer, personer med dövblindhet, vuxendövhet och hörsenedsättning

   

  Ärendet utgår

 2. 18.
  Antagande av leverantörer - upphandling av farmaceutiska kunskapstjänster inom slutenvård och öppenvård (begränsad utsändning)

Övrigt

 1. 19.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 20.
  Övriga frågor

Tillägsärenden

 1. 21.
  Forskningsanknytning inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsstörningar

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

  Bilaga 5

  Bilaga 6

   

 2. 22.
  Avtal med Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

   

  Ärendet utgår

 3. 23.
  Vårdavtal med Karolinska Univeristetssjukhuset om barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

  Tjänsteutlåtande

  Avtal

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

   

 4. 24.
  Val av ledamot i Programberedning 1 Äldre och multisjuka

  Tjänsteutlåtande

   

Senast uppdaterad:
2008-01-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll