Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 30 januari 2007

HSN den 30 januari 2007

Dag:
Tisdag den 30 januari 2007
Tid:
14:30 - 15:10
Plats:
Gjörwellsalen, Hantverkargatan 45

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordningen
 3. 3.
  Slutlig budget för 2007

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3   Bilaga 4

  Bilaga 5   Bilaga 6   Bilaga 7   Tillägg

 4. 4.

  Sjukvårdsstyrelsernas, sjukvårdsutskottens och programberedningarnas uppdrag, befogenheter och ansvar

   

  Tjänsteutlåtande

 5. 5.
  Beslut om studieresor, kurser och konferenser för förtroendevalda - förslag till delegation

   

  Tjänsteutlåtande

 6. 6.
  Förslag till sammanhållen vårdkedja för barn och vuxna med övervikt

   

  Tjänsteutlåtande

 7. 7.
  Samverkansöverenskommelser och dess effekter inom husläkareverksamheten - resultat av beställarrevision (Ärendet utgick.)
 8. 8.
  Index för justering av ersättningar i fleråriga avtal

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 9. 9.
  (Inget ärende handlades under denna punkt)
 10. 10.
  Handlingsprogram för jämlik och jämställd vård, delrapport 1

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 11. 11.
  Inrättande av regionala FoU-enheter inom äldreområdet i samverkan mellan landstinget och kommuner i norra länet

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2

 12. 12.
  Revidering av förbundsordningar för samordningsförbunden för rehabilitering i Botkyrka respektive Södertälje

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3   Bilaga 4   Bilaga 5

 13. 13.
  Förslag till fördelning av 2007 års bidrag för hiv-/aidsprevention till ideella organisationer inom hiv-/aidsområdet (Ärendet utgick.)
 14. 14.
  Avtal med Link Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

   

  Tjänsteutlåtande

  BILAGA
  Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 2.1   Bilaga 3   Bilaga 4

 15. 15.
  Vårdavtal avseende barn- och ungdomspsykiatrisk vård för asylsökande m fl

   

  Tjänsteutlåtande

  BILAGA
  Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3   Bilaga 4   Bilaga 5

 16. 16.
  Avskrivning av hyresfordran

   

  Tjänsteutlåtande

 17. 17.
  Anmälan av rapporten Från uppgivenhet till skolstart

   

  Anmälan
  Bilaga

 18. 18.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 19. 19.
  Övriga frågor
 20. 20.
  Val av representanter i samordningsgruppen för Nätverket Hälsa och Demokrati

   

  Tjänsteutlåtande

 21. 21.
  Deltagande i the 12th European Forum on Quality Improvement and Safety in Health Care - IHI - i Barcelona, Spanien den 18-20 april 2007

   

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2008-01-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll