Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 29 april 2008

HSN den 29 april 2008

Dag:
Tisdag den 29 april 2008
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Hantverkargatan 45

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärende

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per mars och prognos för 2008

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 2. 4.
  Geriatriköversyn

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 3. 5.
  Stöd för projekt om utveckling av metod att förhindra misshandel av spädbarn

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 4. 6.
  Förslag till "Gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende"

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 5. 7.
  Förslag till regler för vårdval och auktorisering för höft- och knäprotesoperationer samt kataraktoperationer

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 6. 8.
  Förslag till upphandling av IVF-behandlingar

  Tjänsteutlåtande

   

 7. 9.
  Avtal med Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB och Danderyds sjukhus AB för 2008

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Avtal Karolinska

  Bilaga Avtal Södersjukhuset

  Bilaga Avtal Danderyds sjukhus

   

 8. 10.
  Tilläggsavtal med Capio S:t Görans sjukhus Ab

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Avtal

   

 9. 11.
  Förlängning av avtal med vårdgivare gällande ambulanssjukvårdstjänst

  Tjänsteutlåtande

   

 10. 12.
  Avtal med Stockholms Centrum för Ätstörningar

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 11. 13.
  Yttrande över motion av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av läkemedel

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 12. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport Styrning och uppföljning av medicinsk service

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 13. 15.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport HSN:s upphandling av vårdnära tjänster 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 14. 16.
  Yttrande över betänkandet Lov att välja - lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Anmälningsärenden

 1. 17.
  Beställarrevision - Beroendevård för vuxna

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 2. 18.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

  Bilaga

   

Övrigt

 1. 19.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 20.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 21.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av det reformerade tandvårdsstödet i Stockholms län
 2. 22.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av klinisk fysiologi/neurofysiologi samt förslag till förlängning av nuvarande avtal

Tilläggsärende

 1. 23.
  Årsredovisningar 2006 för Samordningsförbunden i Södertälje och Botkyrka, samt årsredovsningar 2007 för Samordningsförbunden i Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

  Bilaga 5

  Bilaga 6

   

Senast uppdaterad:
2011-03-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll