Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 23 oktober 2007

HSN den 23 oktober 2007

Dag:
Tisdag den 23 oktober 2007
Tid:
14:30 - 16:00
Plats:

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Information om Nya Karolinska Solna
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden
Tilläggsärenden

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Information om Nya Karolinska Solna

 1. 3.
  Information om Nya Karolinska Solna

Beslutsärenden

 1. 4.
  Månadsbokslut t o m september och prognos för 2007

  Förslag till beslut

  Bilaga 1

 2. 5.
  Utseende av arkivansvarig vid hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

  Tjänsteutlåtande

   

 3. 6.
  Förslag att genomföra en översyn av den sexualmedicinska verksamheten i länet samt att upphäva ett tidigare beslut om att upphandla sexualmedicinsk verksamhet, sexualrådgivning och psykoterapeutisk verksamhet

  Tjänsteutlåtande

 4. 7.
  Remissvar på förslag för revidering av missbrukspolicy

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 5. 8.
  Yttrande över motion av Juan Carlos Cebrian (s) om införande av fler hälsotorg i länet

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 6. 9.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (mp) om fysisk aktivitet på recept

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Anmälningsärenden

 1. 10.
  Anmälan av presidiebeslut om ansökan om statsbidrag för att förbättra kvaliteten i och öka tillgängligheten till verksamhet för barn med psykisk ohälsa

  Anmälan

  Bilaga 

 2. 11.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

  Bilaga

   

Övrigt

 1. 12.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

  Bilaga

   

 2. 13.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden

 1. 14.
  Antagande av leverantör - upphandling av Vårdguidens sjukvårdsrådgivnings- och upplysningstjänster
 2. 15.
  Ärendet utgår
 3. 16.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hörapparater och ljudstimulatorer

Tilläggsärenden

 1. 17.
  Uppdragsbeskrivning, uppföljningsplan och ersättningsmodell för psykiatrisk verksamhet för vuxna

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

   

 2. 18.
  Inrättande av lågtröskelenhet för patienter med infektionsproblematik som injicerar narkotika; förslag om utredningsuppdrag

  Tjänsteutlåtande

   

 3. 19.
  Rapport från seminariet Vad nytt på prioriteringsfronten

  Anmälan

  Bilaga

   

 4. 20.
  Långtidsutredning

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 5. 21.
  Hälso- och sjukvådsnämndens sammanträdestider 2008
 6. 22.
  Genomlysning av Karolinska Universitetssjukhuset - information
Senast uppdaterad:
2008-01-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll