Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 22 mars 2007

HSN den 22 mars 2007

Dag:
Torsdag den 22 mars 2007
Tid:
14:30 - 16:00
Plats:
Gjörwellsalen, Hantverkargatan 45

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Månadsbokslut för februari och prognos för år 2007 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1   Bilaga 2

 4. 4.
  Ansökan om statsbidrag för förebyggande insatser mot hiv/aids

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 5. 5.
  Implementering av regionala vårdprogram och dess effekter inom den allmänpsykiatriska öppenvården för vuxna - resultat av beställarrevision

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3

 6. 6.
  Vårdplanering med läkemedelsgenomgång vid utskrivning från geriatrisk klinik - resultat av beställarrevision

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 2.1

 7. 7.
  Allmän pneumokockvaccination till barn födda från och medden 1 juli 2007

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 8.
  Förslag om ersättning till barnavårdscentralerna för ökade kostnader i samband med nya föreskrifter om vaccination av barn födda 2002 och senare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1   Bilaga 2

 9. 9.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 10. 10.
  Rutiner för samverkan mellan landstinget och kommunerna vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård m m

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 2.1

 11. 11.
  Rutiner och ansvar för omhändertagande av avlidna

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2

 12. 12.
  Åtgärds- och tidplan för genomförande av plan för utveckling av den neuropsykiatriska verksamheten inom Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

 13. 13.
  Vissa val

   

  Tjänsteutlåtande

 14. 14.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 15. 15.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 16. 16.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 17. 17.
  Uppdragsbeskrivning och uppföljningsplan avseende hörselhabilitering för barn och ungdomar

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3

 18. 18.
  Avtal med Karolinska Universitetssjukhuset för år 2007 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

 19. 19.
  Omstrukturering av sjukgymnastik med inriktning mot psykisk ohälsa och psykosomatik i Västerort (ärendet utgår)
 20. 20.
  Avtal om klinisk laboratoriemedicin - förslag om förlängning

   

  Tjänsteutlåtande

 21. 21.
  Förlängning av avtal med privatpraktiserande logopeder i Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 22. 22.
  Yttrande över överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga tandvården

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2

 23. 23.
  Yttrande över Nationella psykiatrisamordnarens betänkanden Ambition och ansvar (SOU 2006:100) samt Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91)

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2

 24. 24.
  Yttrande över motion av Åke Holmström m fl (kd) om mobil vårdcentral i skärgården

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 25. 25.
  Yttrande över motion av Pia Lidwall m fl (kd) om nya typer av föräldrautbildningar på barnavårdscentral (BVC)

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 26. 26.
  Yttrande över motion av Janne Stefansson m fl (kd) om att inrätta en akutmottagning inom beroendevården med inriktning på missbrukande kvinnor

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 27. 27.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om barnsjukvården

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2

 28. 28.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg (fp) och Maria Wallhager (fp) om förbättringar av den psykiatriska vården

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 29. 29.
  Yttrande över motion av Gunilla Helmerson (m) angående ersättning till blodgivare i form av rabattkort till SL

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 30. 30.
  Yttrande över motion av av Cecilia Carpelan (fp) om funktionshindrades möjlighet att själv upphandla hjälpmedel

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 31. 31.
  Yttrande över motion av Inga-Britt Backlund m fl (kd) om graviditet och missbruk

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 32. 32.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämlik vård för homo-, bi- och transpersoner

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 33. 33.
  Uppföljningsrapport allmänspykiatri 2006

   

  Anmälan
  Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3

 34. 34.
  Anmälan av Patientnämndens årsrapport 2006 (utsändes senare)

   

  Anmälan

  Bilaga

 35. 35.
  Övriga anmälningar (utsändes senare)

   

  Anmälan

  Bilaga

 36. 36.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 37. 37.
  Övriga frågor
 38. 38.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av tidiga och intensiva insatser för förskolebarn med autism (begränsad utsändning)

   

   

   

  Tillägg till dagordningen:

 39. 39.
  Hanteringsordning vid förändringar i Hjälpmedelsguiden

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 40. 40.
  Förlängning av avtal med Hjälpmedelscentral Syd, SLSO för drift av hjälpmedelsverksamhet

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2

 41. 41.
  Förlängning av avtal med Sodexho AB och Linde Gas AB om hjälpmedelsverksamhet i Norra länet samt uppdrag att genomlysa hjälpmedelsverksamheten i hela länet inför kommande upphandlingar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1   Bilaga 2

 42. 42.
  Förlängning av avtal rörande specialiserad rehabilitering

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 43. 43.
  Förlängning av avtal för Ryggcentra samt vetenskapligt råd

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3   Bilaga 4   Bilaga 5

 44. 44.
  Åtgärder för minskad sjukfrånvaro - förslag till insatser samt fördelning av medel 2007 samt uppföljning av 2006 års insatser

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1   Bilaga 1.1   Bilaga 2   Bilaga 4

 45. 45.
  Anmälan av ordförandens beslut om utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

  Anmälan

Senast uppdaterad:
2008-01-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll