Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 22 maj 2008

HSN den 22 maj 2008

Dag:
Torsdag den 22 maj 2008
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Hantverkargatan 45

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärenden

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Screening för upptäckt av bukaortaaneurysm

  Tjänsteutlåtande

   

 2. 4.
  Införande av nya produktgrupper i Hjälpmedelsguiden

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

   

 3. 5.
  Utomlänsvården med tyngdpunkt på somatisk specialistvård

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 4. 6.
  Besvarande av skrivelse från Tolkledarna, föreningen för privata tolkförmedlare, om organisation av tolkcentralen för döva

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 5. 7.
  Besvarande av skrivelse från Lena-Maj Anding (mp) om klimatneutralt resande

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 6. 8.
  Åtgärder för minskad sjukfrånvaro - förslag till insatser 2008-2010 samt uppföljning av 2007 års verksamhet

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 7. 9.
  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 8. 10.
  Förändring av organisation av tolkverksamheten för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 9. 11.
  Nationellt centrum för äldretandvård

  Tjänsteutlåtande

   

 10. 12.
  Plan för fortsatt utveckling av mångfalden i hälso- och sjukvården i Stockholms län, del 1

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 11. 13.
  Förlängning av avtal med Link Stockholm/SLSO 2009 samt utreda förutsättningar inför eventuell upphandling

  Tjänsteutlåtande

   

 12. 14.
  Yttrande över revisorernas årsrapport 2007 för hälso- och sjukvården

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 13. 15.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport Offentlighet och sekretess inom landstinget

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 14. 16.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport Skydd mot oegentligheter och mutor

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 15. 17.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport Ökad mångfald och nya driftsformer i hälso- och sjukvården

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 16. 18.
  Yttrande över motion av Birgitta Sevefjord m.fl. (v) om sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare samt motion av Dag Larsson (s) om att utreda införandet av sprututbytesprogram för missbrukare

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 17. 19.
  Yttrande över motion av Håkan Jörnehed (v) m.fl. om att inrätta en akutmottagning för omhändertagande av offer för gatuvåld

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 18. 20.
  Yttrande över promemorian FN:s barnkonvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (DS 2008:23)

  Tjänsteutlåtande

   

Anmälningsärenden

 1. 21.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

  Bilaga

   

Övrigt

 1. 22.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 23.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 24.
  Antagande av leverantör - upphandling av ortopedteknisk verksamhet
 2. 25.
  Antagande av leverantörer - upphandling av medicinsk radiologi för primärvård, geriatrik, psykiatri och privata specialister m.fl.
 3. 26.
  Antagande av leverantör - upphandling av Södra Stockholms geriatriska klinik och Handens geriatriska verksamheter
 4. 27.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av beroendevård i Stockholms län
 5. 28.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av psykiatrisk vård, inklusive barn- och ungdomspyskiatri
 6. 29.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av klinisk fysiologi/neurofysiologi samt förslag till förlängning av nuvarande avtal

  Tjänsteutlåtande

   

Tilläggsärenden

 1. 30.
  Anmälan av lägesrapport för Tillgänglighetsprojekt 2008

  Anmälan

   

 2. 31.
  Tandhälsorapport 2007

  Anmälan

  Rapport

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

   

 3. 32.
  Avtal med Psykiatri Nordväst om rättspsykiatrisk vård för 2008

  Tjänsteutlåtande med bilagor

   

 4. 33.
  Val av ledamot i Programberedning 1 Äldre och multisjuka

  Tjänsteutlåtande

   

Senast uppdaterad:
2007-02-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll