Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 22 februari 2007

HSN den 22 februari 2007

Dag:
Torsdag den 22 februari 2007
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Hantverkargatan 45

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Information om utgångspunkter för kundval
 4. 4.
  Plan för strategisk leverantörsanalys 2007

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 5. 5.
  Samverkansöverenskommelser och dess effekter inom husläkareverksamheten - resultat av beställarrevision

   

  Tjänsteutlåtande
  BILAGA   Bilaga 1   Bilaga 2

 6. 6.
  Finansiering av ny metod för behandling av våt makuladegeneration inom ögonsjukvården

   

  Tjänsteutlåtande

 7. 7.
  Bidrag till ideella organisationer, Convictus Hälsocafé

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 8. 8.
  Förslag till fördelning av 2007 års bidrag för hiv-/aidsprevention till ideella organisationer inom hiv-/aidsområdet

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 3

 9. 9.
  Hur pappagrupperna kan integreras i barnavårdscentralernas och mödrahälsovårdscentralernas uppdrag

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1   Bilaga 2

 10. 10.
  Vissa val

   

  Tjänsteutlåtande

 11. 11.
  Avtal med Danderyds Sjukhus AB för år 2007

   

  Tjänsteutlåtande

 12. 12.
  Avtal med Södersjukhuset AB för år 2007

   

  Tjänsteutlåtande

 13. 13.
  Avtal med Södertälje sjukhus för år 2007

   

  Tjänsteutlåtande

 14. 14.
  Avtal med Ersta Diakonisällskap (Sjukhus) somatisk specialistvård 2007-2009

   

  Tjänsteutlåtande

 15. 15.
  Förslag att upphandla försörjning av läkemedel och läkemedelsnära produkter till slutenvård samt av farmacevtiska tjänster inom slutenvård och öppenvård

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 16. 16.
  Omlokalisering av ambulanshelikoptern

   

  Tjänsteutlåtande

 17. 17.
  Yttrande över revisionsrapporten Landstingets folkhälsoarbete - översikt och förstudie

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 18. 18.
  Yttrande över revisionsrapporten Väntetider till utredning och behandling inom SLL för personer med neuropsykiatriska problem. En uppföljande granskning

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 19. 19.
  Årsberättelse år 2006

   

  Anmälan
  BILAGA   

  Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3   Bilaga 4   Bilaga 5

  Bilaga 6   Bilaga 7   Bilaga 8   Bilaga 9   Bilaga 10

  Bilaga 11

 20. 20.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 21. 21.
  Övriga frågor
 22. 22.
  Uppdrag att upphandla Kallhälls vårdcentral

   

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 23. 23.
  Förslag att upphandla samt förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av Prioriterings- och dirigeringstjänst inom Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3   Bilaga 4

 24. 24.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av närakut för barn lokaliserad till Solna i närheten av Astrid Lindgrens barnsjukhus

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 25. 25.
  Ambulanshelikopterverksamheten sommaren 2007

   

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2008-01-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll