Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 21 oktober 2008

HSN den 21 oktober 2008

Dag:
Tisdag den 21 oktober 2008
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Hantverkargatan 45

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden
Tilläggsärenden

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per augusti och prognos för 2008

  Tjänsteutlåtande

   

 2. 4.
  Direktiv för utredning avseende strålbehandling vid Karolinska Universitetssjukhuset

  Tjänsteutlåtande

   

 3. 5.
  Utvecklingsplan för dialysvården i Stockholms län 2009-2012

  Tjänsteutlåtande

  Dialysplan

   

 4. 6.
  Uppdragsavtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Folkhälsoakademin, Karolinska Institutet

  Tjänsteutlåtande

  Uppdragsavtal

  Uppdragsbilagor

  Huvudavtal

   

 5. 7.
  Förslag till uppdragsbeskrivning gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 8.
  Inbjudan till vårdgivare att ansöka om auktorisering av förlossningsverksamhet

  Tjänsteutlåtande

   

 7. 9.
  Förslag till godkännande av auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer

  Tjänsteutlåtande

   

 8. 10.
  Besvarande av skrivelse från Miljöpartiet de Gröna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna angående behoven inom epilepsivården och angående tillgängligheten till kvalificerad neurovård i länets södra delar

  Tjänsteutlåtande

   

 9. 11.
  Besvarande av skrivelse från Lena-Maj Anding (mp) om samordning av föreningsbidrag mellan hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget och socialtjänsten i Stockholms stad

  Tjänsteutlåtande

   

 10. 12.
  Besvarande av skrivelse från Dag Larsson (s) om att riva upp avtalen med de privata språktolkförmedlingarna

  Tjänsteutlåtande

   

 11. 13.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Sevefjord (v) om upphandling av tolktjänster

  Tjänsteutlåtande

   

 12. 14.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om inrättande av hälsocentraler med förstärkt kompetens i hälsofrämjande arbete

  Tjänsteutlåtande

   

 13. 15.
  Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter

  Tjänsteutlåtande

   

 14. 16.
  Yttrande över motion av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att landstinget ska erbjuda samtalsstöd för transpersoner

  Tjänsteutlåtande

   

 15. 17.
  Yttrande över motion av Inger Ros m.fl. (s) om den fysiska tillgängligheten inom vården

  Tjänsteutlåtande

   

 16. 18.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om åtgärder för att förbättra bemötandet i hälso- och sjukvården - att ge patienterna mer tid

  Tjänsteutlåtande

   

Anmälningsärenden

 1. 19.
  Uppföljning av utökat uppdrag för rättspsykiatrisk vård vid Löwenströmska sjukhuset

  Anmälan

   

 2. 20.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Tjänsteutlåtande

   

Övrigt

 1. 21.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 22.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden

 1. 23.
  Antagande av leverantörer - upphandling av psykiatrisk vård inklusive barn- och ungdomspsykiatri

  Tjänsteutlåtande, psykiatrisk vård för vuxna

  Tjänsteutlåtande, barn- och ungdomspsykiatrisk vård

   

 2. 24.
  Antagande av leverantör - upphandling av beroendevård i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

   

 3. 25.
  Antagande av leverantör - upphandling av uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av det reformerade tandvårdsstödet i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

   

Tilläggsärenden

 1. 26.
  Avrapportering av tillgänglighetsprojektet

  Anmälan

   

 2. 27.
  Valärende

  Tjänsteutlåtande

   

 3. 28.
  Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdestider 2009

  Sammanträdestider 2009

 4. 29.
  Fastställande av ersättning för förlossningsenhet

  Tjänsteutlåtande

   

Senast uppdaterad:
2011-03-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll