Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 20 november 2007

HSN den 20 november 2007

Dag:
Tisdag den 20 november 2007
Tid:
14:30 - 16:00
Plats:

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden
Tilläggsärenden

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

  Tjänsteutlåtande

   
 2. 4.
 3. 5.
  Ärendet utgår
 4. 6.
  Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer 2008

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2  

 5. 7.
  Ärendet utgår
 6. 8.
  Kvalitetsgranskning av klinisk röstvård och utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inom öppenvård - reusltat av beställarrevision

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 7. 9.
  Egenfinansiering av vissa behandlingar vid Fertilitetsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 8. 10.
  Avtal med Stockholms Syncentral, Hjälpmedel Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 1.1

  Bilaga 1.2

  Bilaga 1.2U

  Bilaga 1.3

   

   

 9. 11.
  Yttrande över betänkandet Sjukhusens läkemedelsförsörjning

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 10. 12.
  Yttrande över motion av Inger Ros m fl (s) om inrättande av vårdlotsar för personer med funktionshinder

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 11. 13.
  Yttrande över motion av Dag Larsson m fl. (s) om införande av trygghetskvitto inom psykiatrin

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 12. 14.
  Yttrande över motion av Dag Larsson m fl (s) om sjukvården för personer med behov av habiliteringsinsatser

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 13. 15.
  Ärendet utgår
 14. 16.
  Yttrande över motion av Tove Sander m fl (s) om hjälp och stöd kring sex och samlevnad för unga funktionshindrade

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 15. 17.
  Yttrande över motion av Mats Skoglund m fl (v) om utveckling av äldrepsykiatrin i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 16. 18.
  Yttrande över motion av Anders Johansson m fl (s) om inrättande av närakut i Sigtuna/Märsta

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Anmälningsärenden

 1. 19.
  Propå från FoUU-utskottet om krav i vårdavtalen på adekvat rapportering i linje med patientsäkerhetsarbetet

  Anmälan

   

   

 2. 20.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

  Bilaga

   

 3. 21.
  Anmälan av protokoll från samverkansnämnden Stockholm-Gotland

  Anmälan

  Bilaga

   

 4. 22.
  Anmälan av pågående medicinska programarbeten, regionala vårdprogram m m

  Anmälan

  Bilaga

   

Övrigt

 1. 23.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

  Bilaga

   

 2. 24.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden

 1. 25.
  Ärendet utgår
 2. 26.
  Antagande av leverantör - upphandling av gastrointestinal endoskopi
 3. 27.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av farmaceutiska kunskapstjänster inom slutenvård och öppenvård

Tilläggsärenden

 1. 28.
  Förordnande av förvaltningschef
 2. 29.
  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 
Senast uppdaterad:
2008-01-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen