Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 18 december 2007

HSN den 18 december 2007

Dag:
Tisdag den 18 december 2007
Tid:
14:30 - 16:00
Plats:
Landstingshuset

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Vårdavtal m m
Förslag till yttranden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden
Tilläggsärenden

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per oktober och prognos för 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 2. 4.
  Plan för fortsatt utveckling av cancervården i Stockholms län 2008-2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 1.1

   

 3. 5.
  Riktlinjer för sjukskrivning inom Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 4. 6.
  Sjukvårdsinsatser i samband med sjöräddning

  Tjänsteutlåtande

   

 5. 7.
  Beställarrevision angående implementering av överviktsprogrammet för barn och vuxna

  (Ärendet utgick)

 6. 8.
  Vårdval för höft- och knäprotesoperationer samt kataraktoperationer

  Tjänsteutlåtande

   

 7. 9.
  Samverkan med kommunerna och KSL

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Vårdavtal m m

 1. 10.
  Reviderad uppdragsbeskrivning för uppdraget om rehabilitering av barn med förvärvad hjärnskada

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 1.1

   

 2. 11.
  Avtal med Handikapp och Habilitering(Ärendet utgick)
 3. 12.
  Utökat uppdrag för rättspsykiatrisk vård vid Löwenströmska sjukhuset

  Tjänsteutlåtande

   

 4. 13.
  Besvarande av skrivelse från Lena-Maj Anding (mp) om konsekvenser av uppdragsbeskrivning och ersättningssystemet för primärvårdsrehabilitering

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Förslag till yttranden

 1. 14.
  Yttrande över motion av Anna Kettner (s) om rättvisa matkostnader i landstingets slutenvård

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 2. 15.
  Yttrande över motion av Dag Larsson m fl (s) om åtgärder för att avhjälpa spelberoende

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 3. 16.
  Yttrande över motion av Tove Sander m fl (s) om hjälp och stöd kring sex och samlevnad för unga funktionshindrade

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 4. 17.
  Yttrande över motion av Birgitta Sevefjord m fl (v) angående behovet av insatser för patienter med ME/kroniskt trötthetssyndrom

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 18.
  Uppföljning och förlängning av avtal om barnhjärtkirurgi med Universitetssjukhuset i Lund

  Anmälan

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

   

 2. 19.
  Statsbidrag för HIV/STI-prevention

  Anmälan

  Bilaga

   

   

 3. 20.
  Lägesrapport angående åtgärds- och tidplan för utveckling av den neuropsykiatriska verksamheten i landstinget

  Anmälan

  Bilaga

   

 4. 21.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

  Bilaga

   

 5. 22.
  (Inget ärende behandlades under denna punkt)

Övrigt

 1. 23.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 24.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden

 1. 25.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av medicinsk radiologi

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

   

Tilläggsärenden

 1. 26.
  Förslag till extra sammanträde i HSN den 16 januari 2008 kl. 14.30
 2. 27.
  Val till hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsutskott samt övriga val

  Tjänsteutlåtande

  Tjänsteutlåtande

   

 3. 28.
  Nätverkskonferensen 2008

  Tjänsteutlåtande

   

 4. 29.
  Principer för utveckling av Vårdval Stockholm

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 5. 30.
  Rapport om mångfaldsarbetet

  Anmälan

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 6. 31.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt)
 7. 32.
  Förslag till revidering av subventionering av preventivmedel för ungdomar upp till 22 år

  Tjänsteutlåtande

   

 8. 33.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt)
 9. 34.
  Yttrande över motion av Dag Larsson (s) om förbättrade möjligheter för patienter att ta del av nya läkemedel

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 10. 35.
  Yttrande över motion av Mikael Sundesten (s) om införande av screening för upptäckt av bukaortaaneurysm

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 11. 36.
  Anmälan av rapport över läget i förhandlingarna med akutsjukhusen om avtal 2008

  Anmälan

   

 12. 37.
  Bevarande- och gallringsplan för hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 13. 38.
  Val till sjukvårdsstyrelser och medicinska programberedningar(Se punkt 27)
 14. 39.
  Antagande av leverantör - upphandling av ambulanshelikopter- och akutläkarbiltjänst

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 15. 40.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Sevefjord (v) om att ge Stockholms Brukarförening 50 000 kr i ekonomiskt stöd för att klara verksamheten året ut

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 16. 41.
  Beslut om medel 2008 till SISU Idrottsutbildarna för fortsatta satsningar inom fysisk aktivitet på recept, FaR

  Tjänsteutlåtande

   

Senast uppdaterad:
2008-01-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen