Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 16 september 2008

HSN den 16 september 2008

Dag:
Tisdag den 16 september 2008
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Hantverkargatan 45

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärende
Övrigt
Upphandlingsärende (sekretess)

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Budget 2009 och planering 2010-2011

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

  Bilaga 5

   

 2. 4.
  Förslag till flerårsavtal
 3. 5.
  Revidering av regelböcker för Vårdval och allmänna villkor

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

  Bilaga 5

  Bilaga 6

  Bilaga 7

   

 4. 6.
  Plan för utveckling av mångfalden inom öppen somatisk specialistvård

  Tjänsteutlåtande

   

 5. 7.
  Översyn av öppenvårdsrehabilitering

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 8.
  Riktlinjer för folkhälsoanslaget (bordlagt ärende)

  Tjänsteutlåtande

   

 7. 9.
  Yttrande över remiss Etisk bedömning av nya metoder i vården, DS 2008:47

  Tjänsteutlåtande

   

Anmälningsärende

 1. 10.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 11.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 12.
  Övriga frågor

Upphandlingsärende (sekretess)

 1. 13.
  Förslag till riktlinjer inför upphandling av tjänster klinisk laboratoriemedicin
Senast uppdaterad:
2007-01-31
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll