Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 1 april 2008

HSN den 1 april 2008

Dag:
Tisdag den 01 april 2008
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Hantverkargatan 45

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Information om Patientnämndens årsrapport 2007
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Tilläggsärenden

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Information om Patientnämndens årsrapport 2007

 1. 3.
  Information om Patientnämndens årsrapport 2007

Beslutsärenden

 1. 4.
  Månadsbokslut per februari och prgnos för 2008

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 2. 5.
  Översyn av STI-arbetet i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga (försättsblad)

  Bilaga

   

 3. 6.
  Besvarande av skrivelse avseende problem i cancervården

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 4. 7.
  Struktur på det akuta omhändertagandet i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 5. 8.
  Avtal med Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

   

 6. 9.
  Avtal om barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 7. 10.
  Yttrande över motioner av Lena-Maj Anding (mp) m fl om hjälpmedelsförskrivning

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 8. 11.
  Yttrande över motion av Juan Carlos Cebrian (s) m fl om att motverka fallskador av länets äldre invånare och återinföra projektet "förstärkt fixartjänst" i Enskede-Vantör

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 9. 12.
  Yttrande över motion av Juan Carlos Cebrian (s) m fl om att skapa en plan för vården av äldre med behoven i centrum

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 10. 13.
  Yttrande över motion av Håkan Jörnehed (v) m fl om att utveckla ersättningssystemet inom hälso- och sjukvården för att styra mot utjämning av de sociala skillnaderna

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 11. 14.
  Yttrande över revisorernas rapport Vårdens tillgänglighet

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 12. 15.
  Yttrande över revisorernas rapport Hur styr HSN de privata vårdgivarna utifrån Miljö steg 5

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 13. 16.
  Yttrande över revisorernas rapport Det miljöpolitiska programmet Miljö steg 5 - en förstudie i genomförandet

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Anmälningsärenden

 1. 17.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

  Bilaga

   

Övrigt

 1. 18.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 19.
  Övriga frågor

Tilläggsärenden

 1. 20.
  Regionalt samverkansprojekt för ökad integration

  Tjänsteutlåtande

   

 2. 21.
  Uppföljning av Vårdval Stockholm och utveckling av Regelböcker inför 2009

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 3. 22.
  Besvarande av skrivelse från Dag Larsson (s) Gör en översyn kring upphandlingen av ambulanshelikoptern

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 4. 23.
  Besvarande av skrivelse från Inger Ros (s) Vad kostar nedläggningen av närakuterna?

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 5. 24.
  Förslag att upphandla beroendevård i Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 25.
  Plan för utbyggnad av den "nära" specialistvården utanför sjukhusen

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 7. 26.
  Anmälan av handlingsplan för Tillgänglighetsprojektet 2008

  Anmälan

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 8. 27.
  Anmälan av Patientnämndens årsrapport 2007

  Anmälan

  Bilaga

   

 9. 28.
  Deltagande i Äldreriksdagen 17-18 april

  Tjänsteutlåtande

   

Senast uppdaterad:
2011-03-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll