Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 23 augustil 2005

Sammanträde den 23 augustil 2005

Dag:
Tisdag den 23 augusti 2005
Tid:
14:00 - 16:30
Plats:
Täljöviken, Österåker

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och datum för protokolljustering
 2. 2.
  Fastställande av föredragningslistan

   

 3. 3.
  Upphörande av avtal med Barnmorskemottagningen Pärlemor AB

   

 4. 4.
  Lokalt budgetunderlag för år 2006 avseende Närsjukvård i Norra länet

   

 5. 5.
  Norrtäljeprojektet

   

 6. 6.
  Höstens arbete i beredningen
 7. 7.
  Beställarevdelning Norr informerar
 8. 8.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet