Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 25 maj 2005

Sammanträde den 25 maj 2005

Dag:
Onsdag den 25 maj 2005
Tid:
09:00 - 12:00
Plats:
Sfären konferens, Solna

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och datum för protokolljustering
 2. 2.
  Fastställande av föredragningslistan

   

 3. 3.
  Uppföljning av Ungdomsmottagningen, Familjecenter, spädbarnsverksamheten samt Kärnan i Norrtälje

   

 4. 4.
  Uppföljning av Ungdomsmottagningen i Täby

   

 5. 5.
  Utvärdering av projektet ”Distriktssköterska på apoteket Svalan”

   

 6. 6.
  ”Milton-pengarna”
 7. 7.
  Pågående avtal och upphandlingar
 8. 8.
  Norrtäljeutredningen
 9. 9.
  Beredningens aktivitetsplan – förberedelser inför hösten
 10. 10.
  Beredningens fokusgrupper och deras arbete
 11. 11.
  Beredningens samverkan med handikapporganisationerna
 12. 12.
  Beställaravdelning Norr informerar
 13. 13.
  Rapport från HSU
 14. 14.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet