Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 20 september 2005

Sammanträde den 20 september 2005

Dag:
Tisdag den 20 september 2005
Tid:
11:30 - 15:00
Plats:
Sfären konferens, Solna

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och datum för protokolljustering
 2. 2.
  Fastställande av föredragningslistan

   

 3. 3.
  Ny avdelningschef Närsjukvård Norra Länet

   

 4. 4.
  Delårsbokslut

   

 5. 5.
  Resultat av upphandlingen av läkarinsatser i särskilda boenden

   

 6. 6.
  Resultat från enkäten ang hemsjukvårdspatienteter i Täby och Norrtälje
 7. 7.
  Medborgardialog i Vallentuna, Täby och Vaxholm
 8. 8.
  Folkhälsoseminarium tillsammans med kommunerna
 9. 9.
  Norrtäljeprojektet
 10. 10.
  Beställaravdelning Norr informerar
 11. 11.
  Övriga frågor
 12. 12.
  Rapport från HSU
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet