Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 16 mars 2004

Sammanträde den 16 mars 2004

Dag:
Tisdag den 16 mars 2004
Tid:
14:00 - 16:40
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och datum för protokolljustering
 2. 2.
  Fastställande av föredragningslistan

   

 3. 3.
  Rapport från beredningens tre arbetsgrupper

   

 4. 4.
  Avtal och överenskommelser

   

 5. 5.
  Avtalsläget, information

   

 6. 6.
  Vårdutbudsförändringar våren 2004
 7. 7.
  Medborgardialog
 8. 8.
  Politiska samverkansmöten med kommunerna
 9. 9.
  Beställaravdelning Norr informerar
 10. 10.
  Rapporter
 11. 11.
  Revisionsrapport Sjukvårdens beredningar söker sina roller
 12. 12.
  Utveckling av Vårdguiden på telefon
 13. 13.
  320 100 som ett 0176-nummer
 14. 14.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet