Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 13 oktober 2004

Sammanträde den 13 oktober 2004

Dag:
Onsdag den 13 oktober 2004
Tid:
13:00 - 16:15
Plats:
Kommunhuset Ankaret i Norrtälje

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare och datum för protokolljustering
 2. 2.
  Fastställande av föredragningslistan

   

 3. 3.
  Rapport från beredningens tre arbetsgrupper

   

 4. 4.
  Seminarium med kommunerna

   

 5. 5.
  Patientenkät från husläkarmottagningarna

   

 6. 6.
  Samverkansavtal för ungdomsmottagningen i Vallentuna kommun
 7. 7.
  Delårsbokslut 2004
 8. 8.
  Sommarsituationen i Norrtälje
 9. 9.
  Avtal och överenskommelser
 10. 10.
  Beställaravdelning Norr informerar
 11. 11.
  Rapport från HSU
 12. 12.
  Framtida vård och omsorg i Norrtälje
 13. 13.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet