Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 27 maj 2003

Sammanträde den 27 maj 2003

Dag:
Tisdag den 27 maj 2003
Tid:
10:00 - 16:30
Plats:
Norrtälje sjukhus, Havsörnen

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare

   

 2. 2.
  Protokolljustering

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Presentation av nya medarbetare

   

 5. 5.
  Uppföljning av utbildningsdagarna och genomgång av pärmen
 6. 6.
  Rapport från mötena med kommunerna
 7. 7.
  Närsjukvårdens utveckling
 8. 8.
  Riktlinjer för lokala grundavtal och samverkansöverenskommelser
 9. 9.
  Förslag till plattfrom för samverkan mellan patient-, handikapp- och pensionärsorganisationer och HSU, geografiska sjukvårdsberedningar och medicinska programberedningar
 10. 10.
  Kommande sammanträdestider
 11. 11.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet