Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 4 november 2003

Sammanträde den 4 november 2003

Dag:
Tisdag den 04 november 2003
Tid:
14:00 - 17:00
Plats:
Sfären konferens, Solna

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av protokolljusterare

   

 2. 2.
  Protokolljustering

   

 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista

   

 4. 4.
  Föreslagna förändringar i tjänstemannaförslaget till budget 2004

   

 5. 5.
  Beredningens verksamhetsplan 2004
 6. 6.
  Strukturöversyn av rehabiliteringen i norra länet
 7. 7.
  Strukturförändring inom missbruksvården
 8. 8.
  Psykiatribeslutet i HSU
 9. 9.
  Samhällsinriktat arbete. Programarbete övervikt
 10. 10.
  Mötestider 2004
 11. 11.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet