Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 18 april 2006

Sammanträde den 18 april 2006

Dag:
Tisdag den 18 april 2006
Tid:
13:00 - 16:00
Plats:
Tvättbrädan, Landstingshustomten

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.

  Utseende av protokolljusterare och datum för protokolljustering

 2. 2.

  Fastställande av föredragningslistan

   

 3. 3.

  Vårdkedja för gravida

   

 4. 4.

  Länsgemensamt avtal beroendevård

   

 5. 5.

  Rapport från fokusgruppernas studiebesök

   

 6. 6.

  Linköpingsbesök

 7. 7.

  Rapport från kommunsamverkan i Vaxholm

 8. 8.
  Rapport från fokusgrupper om folkhälsa
 9. 9.
  Beställaravdelning Norr informerar
 10. 10.
  Övriga frågor
 11. 11.

  Rapport från seminarium och medborgardialog

Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet