Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 15 november 2005

Sammanträde den 15 november 2005

Dag:
Tisdag den 15 november 2005
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt
Tillägg

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Smittskyddsläkaren informerar om fågelinfluensan (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per 30 september och prognos för 2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilageförteckning

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

  Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6

  Bilaga 7 Bilaga 8

 2. 4.
  Befrielse från patientavgift gällande patienter med komplexa vårdbehov för besök på landstingets nya öppenvårdsmottagning vid rättspsykiatrin i Huddinge

   

  Tjänsteutlåtande

 3. 5.
  Uppdragsbeskrivning för presidierna i hälso- och sjukvårdsutskottet och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), Vård- och omsorgsberedning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1  Bilaga 2

   

 4. 6.
  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2006

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

   

 5. 7.
  Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer för 2006

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 9

  Bilaga 9:1 Bilaga 9:2 Bilaga 9:3

 6. 8.
  Förslag till fördelning av 2006 års bidrag för Hiv/Aids prevention till ideella organisationer inom Hiv/Aids området

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 4

 7. 9.
  Beslut om nytt ramverk för hälso- och sjukvårdsutskottets geografiska sjukvårdsberedningar (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 8. 10.
  Beslut om nytt ramverk för hälso- och sjukvårdsutskottets medicinska programberedningar (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 11.
  Skrivelse från Patientnämnden om utländsk medborgares rätt till sjukhusvård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 12.
  Ändring av reglerna för ekonomisk kompensation till levande givare av organ

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 11. 13.
  Samverkansavtal mellan Stockholms läns landsting, Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner avseende forsknings- och utvecklingsverksamhet inom äldreområdet

   

  Tjänsteutlåtande

 12. 14.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt)

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 15.
  Förlängning av avtal med SOS-Alarm Sverige AB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 16.
  Förslag att upphandla mobila jourläkarinsatser för innevånarna i Stockholms stad och på Ekerö

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 17.
  Förslag att upphandla fotsjukvård i Södra Stockholm

   

  Tjänsteutlåtande

  Tillägg

Yttranden över motioner m m

 1. 18.
  Yttrande över motion av Pia Lidwall m fl (kd) om stöd till anhöriga

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 19.
  Yttrande över motion av Aram El Khoury m fl (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Anmälningsärenden

 1. 20.
  Gemensam kompetensutveckling för kommun- och landstingspersonal

   

  Anmälan

  Bilaga

   

 2. 21.
  Anmälan av rapport om screening av ögonbotten vid diabetes från Medicinsk programberedning 4

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

   

   

 3. 22.
  Överenskommelse med räddningstjänsten om att assistera ambulanssjukvården i syfte att öka överlevnaden vid hjärtstopp i Stockholms län

   

  Anmälan

   

 4. 23.
  Anmälan av hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträdestider 2006 (utsändes senare)

   

  Anmälan

 5. 24.
  Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Österåkers kommun om sjukvårdsinsatser i LSS-boende och eget boende

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 25.
  Beställardirektören informerar
 2. 26.
  Övriga frågor

Tillägg

 1. 27.
  Telefontillgänglighetsmätning inom husläkarverksamheten

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet