Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 18 oktober 2005

Sammanträde den 18 oktober 2005

Dag:
Tisdag den 18 oktober 2005
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tillägg till dagordningen

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Förlängning av BUS-policyn med kompletteringar (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 3.
  Sjukhemsplatser för asylsökande barn med uppgivenhetssymtom (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

   

 3. 4.
  Förslag till tvåårig försöksverksamhet vid Danderyds sjukhus samt arbetsplatsinriktad grupprehabilitering

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 4. 5.
  Hemsjukvård för barn i Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

   

 5. 6.
  Svar till Handikappföreningarnas Samarbetsorgan angående tecken- och vuxendövtolkning vid seminarium 1 juni 2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

   

 6. 7.
  Besvarande av skrivelse från Pia Lidwall (kd) om närakuter och akut omhändertagande

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 7. 8.
  Hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträdestider 2006

   

  Tjänsteutlåtande

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 9.
  Förslag att inrätta en närakut i Skärholmen för västra Söderort

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 2. 10.
  Uppdrag att upphandla verksamheter för fotsjukvård för befolkningen i Botkyrka, Huddinge, Haninge, Nacka, och Nynäshamns kommuner

   

  Tjänsteutlåtande

  Tillägg

Yttranden över motioner m m

 1. 11.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om nya metoder för fosterdiagnostik av Downs syndrom

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 12.
  Yttrande över motion av Maria Wallhager m fl (fp) om policy och regler beträffande den personliga integriteten

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 3. 13.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om screening för bl a tjocktarmscancer

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 14.
  Yttrande över motion av Pia Lidwall m fl (kd) om akutteam för äldre med vårdbehov

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 15.
  Yttrande över motion av Pia Lidwall m fl (kd) om att utforma vården med äldres behov i centrum

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 16.
  Yttrande över motion av Kenneth Sjökvist m fl (s) om att vilja satsa för att bryta arvet med dålig tandhälsa

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Anmälningsärenden

 1. 17.
  Lägesrapport avseende översyn av utredning och behandling av barn och vuxna med neuropsykiatriska problem

   

  Anmälan

  Bilaga

   

 2. 18.
  Införande av en generell vård- och behandlingsgaranti inom Stockholms läns landsting (utsändes senare)

   

  Anmälan

  Tillägg

   

 3. 19.
  Anmälan av Patientnämndens skrivelse om väntetid, bemötande och omhändertagande på akutmottagningar (utsändes senare)

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 20.
  Beställardirektören informerar
 2. 21.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 22.
  Upphandling av geriatrisk vård, avancerad hemsjukvård, basal hemsjukvård kvällar och nätter, närakutverksamhet och vård för äldre med särskilda behov - antagande av leverantörer (utsändes senare med begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

 2. 23.
  Upphandling av somatisk vård - antagande av leverantörer (utsändes senare med begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

Tillägg till dagordningen

 1. 24.
  Besvarande av skrivelse från Lars Joakim Lundquist (m) om vissa momsbelagda tjänster

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokolet från mötet