Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 27 september 2005

Sammanträde den 27 september 2005

Dag:
Tisdag den 27 september 2005
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Ny hälso- och sjukvårdsorganisation i Norrtälje (muntligt

Beslutsärenden

 1. 3.
 2. 4.
  Budget 2006 och planering 2007-2008 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

  Bilaga 4 Bilaga 4:1 Bilaga 5 Bilaga 6

  Bilaga 7 Bilaga 8  Komplettering

   

 3. 5.
  Ny och enhetlig ersättningsmodell för allmän psykiatrisk verksamhet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 6.
  Långremiss för sjukgymnastik

   

  Tjänsteutlåtande

   

 5. 7.
  Inrättande av en centralt belägen mottagning för sexuellt överförbara sjukdomar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 6. 8.
  Förslag att upphandla vård vid Ersta Diakonianstalt (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Ordförandens förslag till beslut

   

   

 7. 9.
  Förslag att upphandla vård vid Vidarkliniken (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Ordförandens förslag till beslut

 8. 10.
  Besvarande av skrivelse från Pia Lidwall och Janne Stefanson (kd) om palliativ vård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 9. 11.
  Uppdrag för utarbetande av regional utvecklingsplan för cancervården i Stockholms län år 2006-2007

   

  Tjänsteutlåtande

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 12.
  Upphörande av avtal med Barnmorskemottagningen Pärlemor AB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 13.
  Vårdavtal med Carema Primärvård AB och Vidarkliniken om vårdcentralverksamhet i Södertälje

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga

Yttranden över motioner m m

 1. 14.
  Yttrande över förslag till skärgårdspolitiskt program

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 15.
  Yttrande över förslag till specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 16.
  Uppföljning av ambulanshelikopter januari-augusti 2005

   

  Anmälan

 2. 17.
  Anmälan av Årsrapport 2004 från Stockholms Mediciska Råd, Medicinska programarbetet

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

Övrigt

 1. 18.
  Beställardirektören informerar
 2. 19.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden

 1. 20.
  Upphandling av specialiserad ätstörningsvård - antagande av leverantör (begränsad utsändning)
 2. 21.
  Upphandling av somatisk vård - antagande av leverantörer (ärendet utgår)
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet