Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 14 juni 2005

Sammanträde den 14 juni 2005

Dag:
Tisdag den 14 juni 2005
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information om situationen inför sommaren

Beslutsärenden

 1. 3.
 2. 4.
  Förslag till fortsatt arbete med övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 5.
  Uppföljning och justering av ersättningsmodell för husläkaruppdrag och förslag till enhetlig ersättningsmodell för hemsjukvård för 2006 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1A Bilaga 1B

 4. 6.
  Redovisning av verksamhet vid de två ryggcentra som drivs gemensamt av landstinget och försäkringskassan

   

  Tjänsteutlåtande

 5. 7.
  Våldtäktsmottagning för kvinnor på Södersjukhuset

   

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 8.
  Beställning av ytterligare vårdinsatser för att klara vårdgarantin (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 7. 9.
  Utvärdering av remisskrav till öron- och hudläkare samt sjukgymnastik (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1-1 Bilaga 1-2 Bilaga 1-3 

  Bilaga 1-4 Bilaga 1-5 Bilaga 1-6 Bilaga 2 

  Bilaga 2-1 Bilaga 2-2 Bilaga 2-3

  Bilaga 2-4  Bilaga 2-5 Bilaga 3

         

 8. 10.
  Uppdragsbeskrivning för sjukgymnastik i öppen vård

   

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

  Tillägg 1 Tillägg 2

 9. 11.
  Fysisk aktivitet på recept i Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

 10. 12.
  Inrättande av centralt belägen mottagning för sexuellt överförbara sjukdomar

   

  Tjänsteutlåtande

 11. 13.
  Besvarande av skrivelse från Pia Lidwall (kd) om rutiner vid sjukvårdsrådgivningens förmedling av hembesök

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 14.
  Förnyat vårdavtal om sjukgymnastik inom Stockholm Innerstad

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 2. 15.
  Översyn av primärvård i Vällingby

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 3. 16.
  Upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk vård i Kista

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 4. 17.
  Vårdavtal med allmänläkarmottagning i Hägersten (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

   

 5. 18.
  Upphandling av hörapparater m m - förslag till förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)

Yttranden över motioner m m

 1. 19.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt)
 2. 20.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om web-plats

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 21.
  Yttrande över motion av Anita Hagelbeck m fl (fp) om ny vårdcentral på Västra Sicklaön mellan Stockholms Stad och Nacka kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 4. 22.
  Yttrande över motion av Olle Reichenberg (m) om kvalitetsarbete i primärvården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 23.
  Telefontillgängligheten vid husläkarmottagningarna

   

  Anmälan

  Bilaga

 2. 24.
  Väntetid för besök hos husläkare våren 2005

   

  Anmälan

  Bilaga

 3. 25.
  Uppföljning av den psykiatriska öppenvården för befolkningen i Stockholms stad och Ekerö kommun år 2004

   

  Anmälan

  Bilaga

 4. 26.
  Implementeringsmodell för regionala vårdprogram inom omvårdnadsområdet

   

  Anmälan

 5. 27.
  Förslag till ny organisation för Handikapp & Habilitering, Projekt Framtid

   

  Anmälan

  Bilaga

 6. 28.
  Anmälan från Medicinsk programberedning 3 av reseberättelse från studieresa till Danmark och Norge om komplementär-/alternativmedicin

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 29.
  Beställardirektören informerar
 2. 30.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet