Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 17 maj 2005

Sammanträde den 17 maj 2005

Dag:
Tisdag den 17 maj 2005
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information om Vårdguiden (muntligt)
 3. 3.
  Lägesrapport från den radiologiska verksamheten (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 4.
 2. 5.
  Beställarplan 2006-2008 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Underbilaga 1 Underbilaga 2

  Underbilaga 3 Underbilaga 4

   

 3. 6.
  Förslag till ny och enhetlig ersättningsmodell för geriatriskt basuppdrag inom SLL

   

  Tjänsteutlåtande

 4. 7.
  Avtal mellan Stockholms läns landsting och Försäkringskassan i Stockholms län om gemensamt åtagande rörande rehabiliteringsgaranti

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 8.
  Förslag till grundmodell för utformning av rehabiliteringsgaranti i Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 9.
  Fortsatt och utvidgat samarbete mellan Försäkringskassan i Stockholms län och Stockholms läns landsting - grund för samverkan

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 7. 10.
  (Ärendet utgår)
 8. 11.
  Samverkansöverenskommelse rörande människor med psykiska handikapp i Nacka kommun 2005-2006

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 9. 12.
  Besvarande av skrivelse från Folkpartiet liberalerna om sjukresor med kollektiva färdmedel

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 13.
  Besvarande av skrivelse från Pia Lidwall (kd) om rehabiliteringsgarantin och rutiner för sjukskrivningsintyg

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 14.
  Utökat åldersintervall för mammografiscreening - förslag till tilläggsavtal

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg

 2. 15.
  Vårdöverenskommelser avseende vård av asylsökande barn med uppgivenhetssymtom

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 3. 16.
  Närakut i östra Söderort (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 4. 17.
  Avtal med Sexualpsykiatrisk mottagning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 18.
  Vårdavtal med Nynäshamns primärvård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 19.
  Upphandling av privat psykoterapi - förslag till förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)
 7. 20.
  Upphandling av geriatrisk vård, avancerad hemsjukvård, basal hemsjukvård kvällar och nätter, närakutverksamhet och vård för äldre med särskilda behov - förslag till förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)
 8. 21.
  Upphandling av somatisk vård - förslag till förfrågningsunderlag (utsändes senare med begränsad utsändning)

Yttranden över motioner m m

 1. 22.
  Yttrande över revisionsrapporten Upphandling av ambulanssjukvårdstjänster

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 2. 23.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (mp) om en långsiktig strategi för en utveckling av landstingets folkhälsoarbete

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 24.
  Yttrande över motion av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet vid Stockholms lesbiska hälsomottagning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 4. 25.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att öka andelen patienter som tar sina mediciner

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg

 5. 26.
  Yttrande över motion av Olov Lindquist (fp) och Lars B Strand (fp) om gemensamma nämnder för den psykiatriska vården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 27.
  Yttrande över motion av Gunilla Thorsson m fl (fp) om ett regionalt resursteam för döva

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 7. 28.
  Yttrande över motion av Anders Käärik m fl (fp) om att det behövs fler obduktioner inom sjukvården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 29.
  Yttrande över motion av Cecilia Carpelan m fl (fp) om vårdgaranti för rökavvänjning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 30.
  Yttrande över motion av Cecilia Carpelan m fl (fp) om effekter av införandet av avgifter för gynekologisk screening m m

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 10. 31.
  Yttrande över motion av Carin Håkansson (fp) m fl om hälsoambassadörer på ungdomsmottagningar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 11. 32.
  Yttrande över motion av Titti Adlercreutz och Mats Larsson (fp) om inrättandet av rullande vårdcentraler i Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 12. 33.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om åtgärder mot fusk i sjukförsäkringen

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

Anmälningsärenden

 1. 34.
  Lokaliseringen av nya mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin

   

  Anmälan

  Bilaga

 2. 35.
  Anmälan av handlingsprogram från Medicinsk programberedning 1 för hälsokontroll/hälsosamtal för äldre

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

 3. 36.
  Telefontillgänglighetsmätning av psykiatrin i södra länet

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

  Tillägg

   

 4. 37.
  Vårdgarantiarbete i SLL i samband med den nationella vårdgarantin

   

  Anmälan

  Utbytesblad sida 5

 5. 38.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och handikapporganisationerna

   

  Anmälan

  Bilaga

   

   

 6. 39.
  Anmälan av rapporten Incidens och prevalens av cancer

   

  Anmälan

  Bilaga

 7. 40.
  Anmälan av en rapport om onkologisk palliativ vård

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 41.
  Beställardirektören informerar
 2. 42.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet