Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 19 april 2005

Sammanträde den 19 april 2005

Dag:
Tisdag den 19 april 2005
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information om Patientnämndens årsrapport 2004

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per februari och prognos för 2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilagaförteckning

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7

 2. 4.
  Förslag till ny och enhetlig ersättningsmodell för geriatriskt basuppdrag inom SLL (utsändes senare med begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande

 3. 5.
  Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 4. 6.
  Nya riktlinjer för folkhälsoanslaget 2006-2008

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 7.
  Den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 6. 8.
  Samverkansavtal med Norrtälje kommun angående psykiskt funktionshindrade och lokal beroendevård och Täby kommun angående gemensam lokal missbruksenhet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 7. 9.
  Överenskommelse med Stockholms stad om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 10.
  Besvarande av skrivelse från Christer G Wennerholm m fl om operationsköer på Astrid Lindgrens barnsjukhus

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

   

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 11.
  Förlängning av avtal med vårdgivare om somatisk akutsjukvård (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

   

 2. 12.
  Förlängning av avtal om diagnostisering och behandling av tortyrskadade flyktingar samt begäran om att få upphandla denna vårdtjänst

   

  Tjänsteutlåtande

   

 3. 13.
  Förslag till upphandling av vårdcentralerna Kallhäll och Kungsängen (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Majoritetens förslag

 4. 14.
  Förhandling och vårdöverenskommelse avseende psykoterapiinstitutet och öppen psykiatrisk vård för finsktalande för åren 2006-2008

   

  Tjänsteutlåtande

 5. 15.
  Vårdöverenskommelse med ASIH Långbro Park om läkarinsatser i Långbrogårdens sjukhem

   

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 16.
  Nya vårdavtal för husläkare och hemsjukvård inom Stockholms innerstad

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor 1-10 Bilaga 11

  Tillägg

   

 7. 17.
  Nya vårdavtal för husläkare och hemsjukvård inom Stockholm söderort

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor 1-6

 8. 18.
  Vårdöverenskommelse med ASIH i Långbro Park

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 19.
  Uppdrag att förhandla och teckna avtal med ASiH Långbro avseende läkarinsatser i särskilda boenden vid Tumba sjukhem och äldreboendet Opalen

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 10. 20.
  Uppdrag att upphandla paramedicinskverksamhet inom primärvården i Huddinge och Botkyrka kommuner samt Stockholmsstadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 11. 21.
  Förlängning för 2005 av ramavtal avseende vård av asylsökande (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

   

 12. 22.
  Upphandling av asylmottagningar - förslag till förfrågningsunderlag (utsändes senare med begränsad utsändning)
 13. 23.
  Upphandling av specialiserad ätstörningsvård - förslag till förfrågningsunderlag (utsändes senare med begränsad utsändning)

Yttranden över motioner m m

 1. 24.
  Yttrande över en skrivelse från Socialnämnden i Nacka om gemensam nämnd inom psykiatrins område

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

   

 2. 25.
  Yttrande över revisionsrapporten Upphandling av ambulanssjukvårdstjänster

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

   

 3. 26.
  Yttrande över betänkandet Ett nationellt register över personer som utövar alternativ- eller komplementärmedicin (SOU 2004:123) (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 27.
  Yttrande över revisionstapporten Vård på lika villkor - möter vården behoven?

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

  Bilaga 4 Bilaga 5

   

 5. 28.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg (fp) om jämförelser av sjukvården mellan olika delar av Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 29.
  Yttrande över motion av Curt Linderoth och Christer G Wennerholm (m) om förebyggande av demenssjukdom, speciellt Alzheimers sjukdom

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 7. 30.
  Yttrande över motion av Cecilia Carpelan m fl (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vis samtliga sjukhus

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 31.
  Yttrande över motion av Christina Berlin (fp) om sammanhållen vård vid bröstcancer

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Anmälningsärenden

 1. 32.
  Anmälan av svar till Patientnämnden angående bristande valfrihet på vårdcentral

   

  Anmälan

  Bilaga

   

 2. 33.
  Anmälan av svar till Patientnämnden angående tolktjänst

   

  Anmälan

  Bilaga

 3. 34.
  Anmälan av samlokalisering av lokala integrerade enheter inom beroendevården i Skogås och Huddinge

   

  Anmälan

   

 4. 35.
  Anmälan av rapport från Medicinsk programberedning 4 om kolorektal cancerscreening

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

 5. 36.
  Förstudie om inrättande av Barncentrum i Stockholms Stad

   

  Anmälan

  Bilaga

   

 6. 37.
  Anmälan av en rapport från en seminarieserie om komplementär och alternativmedicinens roll i hälso- och sjukvården (utsändes senare)

   

  Anmälan

  Bilaga

   

Övrigt

 1. 38.
  Beställardirektören informerar
 2. 39.
  Övriga frågor
 3. 40.
  Information om beredningarnas direktivunderlag inför arbetet med Beställarplan för 2006

   

  Information

 4. 41.
  Information om Norrtäljeprojektet
Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet