Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 31 januari 2006

Sammanträde den 31 januari 2006

Dag:
Tisdag den 31 januari 2006
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Mälarsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Avtal med vårdgivare
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Yttranden över motioner m m
Tillägg till dagordningen

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Fördjupad uppföljning av cancervården vid Onkologiska kliniken, Karolinska - lägesrapport (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut t o m november och prognos för 2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilageförteckning Bilaga 1

  Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7

 2. 4.
 3. 5.
  Plan för strategisk leverantörsanalys 2006

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 6.
  Förslag om översyn av tolktjänst för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

  Bilaga 3 Bilaga 4

  Tillägg

 5. 7.
  Regler för sjukresor för funktionshindrade som deltar i bassängträning m m

   

  Tjänsteutlåtande

 6. 8.
  Förslag till bidrag till ideella organisationer år 2006

   

  Tjänsteutlåtande

 7. 9.
  Inrättande av arbetsgrupper där sakkunniga från Handikapporganisationerna medverkar

   

  Tjänsteutlåtande

 8. 10.
  Förslag till styrelse för Stiftelsen Emil Lindståhls fond

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 11.
  Besvarande av skrivelse av Birgitta Rydberg ( fp) om ögonbottenfotografering för diabetiker

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg

 10. 12.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)

Avtal med vårdgivare

 1. 13.
  Avtal med Karolinska universitetssjukhuset för år 2006

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga

 2. 14.
  Avtal med Södertälje sjukhus för år 2006

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 15.
  Avtal med Södersjukhuset AB för år 2006

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 16.
  Avtal med Danderyds sjukhus AB för år 2006 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 17.
  Avtal med Capio Artro Clinic AB (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 18.
  Avtal med S:t Eriks ögonsjukhus AB för år 2006-2008 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 7. 19.
  Avtal med S:t Eriks Ögonsjukhus om kataraktsjukvård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 20.
  Ambulanshelikopterverksamheten sommaren 2006

   

  Tjänsteutlåtande

 9. 21.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 10. 22.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 11. 23.
  Avtal om lokal barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling inom norra länet

   

  Tjänsteutlåtande

 12. 24.
  Avtal med Stockholms Centrum för Ätstörningar (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

   

 13. 25.
  Förslag att utarbeta förfrågningsunderlag avseende primärvårdsrehabilitering för befolkningen i stadsdelen Hässelby-Vällingby

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

 14. 26.
  Avtal om allmänpsykiatrisk vård vid Psykiatrin Södra (Detta ärende handläggs under punkt 64.)
 15. 27.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 16. 28.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 17. 29.
  Avtal om vård vid Beroendecentrum Stockholm avseende metadonverksamhet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg

 18. 30.
  Avtal om allmänpsykiatrisk vård vid Norra Stockholms psykiatri (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

 19. 31.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 20. 32.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 21. 33.
  Avtal om vård vid Hässelby vårdcentral

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 22. 34.
  Avtal med Liljeholmens vårdcentral, Stockholms läns sjukvårdsområde (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 23. 35.
  Vårdavtal med Handens vårdcentral i Haninge

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 24. 36.
  Vårdavtal med Handens Geriatriska Klinik, Stockholms läns sjukvårdsområde

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 25. 37.
  Vårdavtal med Geriatriska kliniken, Södertälje sjukhus

   

  Tjänsteutlåtande

   

 26. 38.
  Vårdavtal med Psykiatriska kliniken Sydväst, Södra länets sjukvårdsområde (ärendet utgår)
 27. 39.
  Vårdavtal med Psykiatriska kliniken, Södertälje sjukhus (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1    Bilaga 2    Bilaga 3 

   

 28. 40.
  Avtal om lokal barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård inom södra länet (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Anmälningsärenden

 1. 41.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 2. 42.
  Revisorernas rapport om löpande granskning av intern kontroll år 2005

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 3. 43.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 4. 44.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 5. 45.
  Statens psykiatrisatsning (Milton) - en avstämning

   

  Anmälan

 6. 46.
  Svar på frågor från handikappsorganisationerna om sjukresor

   

  Anmälan

  Bilaga

 7. 47.
  Anmälan av överenskommelse om samverkan mellan Beställare Vård och Forum

   

  Anmälan

  Bilaga

 8. 48.
  Uppsägning av ramavtal mellan SLL och Apoteket AB

   

  Anmälan

  Bilaga

 9. 49.
  Omförhandling av vårdavtal med privatpraktiserande specialistläkare

   

  Anmälan

  Bilaga

 10. 50.
  Regeringsrättens beslut om prövningstillstånd i upphandlingsärenden avseende geriatrisk vård i västra Stockholm respektive avancerad sjukvård i hemmet i Norrtälje samt åtgärder med anledning av beslutet (utsändes senare)
 11. 51.
  Lägesrapport beträffande lokaler för Hållpunkt Maria - verksamhet för hemlösa

   

  Anmälan

  Bilaga

  Tillägg

 12. 52.
  Ny lokalisering för Gärdets Vårdcentral

   

  Anmälan

  Bilaga

 13. 53.
  Utvecklat beskrivnings- och ersättningssystem för den somatiska specialistvården (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

   

Övrigt

 1. 54.
  Beställardirektören informerar
 2. 55.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 56.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk vård för befolkningen i Kista (begränsad utsändning)
 2. 57.
  Antagande av leverantörer - upphandling av privat psykoterapi (begränsad utsändning)
 3. 58.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av paramedicinsk verksamhet - rehabilitering i öppenvård inom primärvården i Huddinge och Botkyrka kommuner samt Stockholmsstadsdelarna Liljeholmen, Skärholmen, Hägersten och Älvsjö samt dietistverksamhet i stadsdelarna Vantör och Årsta-Enskede (begränsad utsändning)

Yttranden över motioner m m

 1. 59.
  Yttrande över revisionsrapporten Patientsäkerhet - uppföljning av misstag och avvikelser

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 60.
  Yttrande över revisionsrapporten Tillgänglighet och väntetider i vården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 61.
  Yttrande över motion av Sunhild Dietrich-Larsson och Roland von Malmborg (mp) om åtgärder för att minska långtidssjukskrivningarna

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 62.
  Yttrande över motion av Maria Wallhager m fl (fp) om tandsköterskeutbildning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Tillägg till dagordningen

 1. 63.
  Kvalificerad sjukhusansluten hemsjukvård för barn - förslag till beslut från utskottets ordförande och 1:e vice ordförande

   

  Tjänsteutlåtande

 2. 64.
  Avtal om allmänpsykiatrisk vård vid Psykiatrin Södra

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

Senast uppdaterad:
2006-07-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet