Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 30 maj 2006

Sammanträde den 30 maj 2006

Dag:
Tisdag den 30 maj 2006
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Landstingshuset, Södertörnssalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdavtal m m
Förslag till yttranden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tillägg till dagordningen

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Reviderad budget år 2006

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 3.
  Månadsbokslut t o m april och prognos för år 2006 (utsändes senare)
 3. 4.
  Beställarplan 2007 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1.1 Bilaga 1.2

 4. 5.
  Förlängning av projektet om komplementär- och alternativmedicinska frågor i Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 6.
  Förslag till handlingsprogram för säker vård (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 7.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt)
 7. 8.
  Riktlinjer för fysisk aktivitet på recept (FaR) i Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Tillägg

 8. 9.
  Ersättning för vissa syrahämmande läkemedel till barn i öppen vård

   

  Tjänsteutlåtande

 9. 10.
  Besvarande av skrivelse från Patientnämnden angående fråga om var en person med multihandikapp ska få vård efter fyllda 18 år

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 11.
  Besvarande av skrivelse från Patientnämnden om 7-åring som fick vänta 41 timmar på behandling av armbrott

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 11. 12.
  Besvarande av skrivelse från Pia Lidwall (kd) om utökning av antalet intensivvårdsplatser

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 12. 13.
  Besvarande av skrivelse från s, v och mp om äldrelots för ökad trygghet (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Vårdavtal m m

 1. 14.
  Uppdragsbeskrivning och uppföljningsplan för närakuter

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Tillägg

  Bilaga 2 Tillägg

  Bilaga 3

 2. 15.
  Uppdragsbeskrivning och uppföljningsplan för Stroke-team i öppenvård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Tillägg

  Bilaga 2 Tillägg

 3. 16.
  Avtal med Karolinska Universitetssjukhuset avseende rehabilitering av barn med förvärvad hjärnskada

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1.1

  Bilaga 1.3 Bilaga 1.4

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 4. 17.
  Förslag att upphandla sjukgymnastik med inriktning mot psykiatri och psykisk ohälsa i öppen vård för befolkningen i Västerort

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

 5. 18.
  Förslag att upphandla läkarinsatser i särskilda boenden för äldre inom Stockholms stad och i Ekerö kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 6. 19.
  Förslag att upphandla läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Danvikshem och Saltsjöbadens sjukhus

   

  Tjänsteutlåtande

  Tillägg

 7. 20.
  Förslag att upphandla sjukgymnastik i öppen vård i Saltsjöbaden

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

 8. 21.
  Förslag att upphandla barnhälsovård för invånarna i Hovsjö Tveta, Västergård och Saltskog i Södertälje kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

 9. 22.
  Förslag att upphandla husläkarverksamhet, basal hemsjukvård, psykosociala insatser och barnhälsovård för invånarna i Tungelsta, Haninge kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

Förslag till yttranden

 1. 23.
  Yttrande över den nationella psykiatrisamordnarens promemoria Öppen vård med särskilda villkor

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg 1

  Tillägg 2

 2. 24.
  Yttrande över motion av Carl-Anders Ifvarsson m fl (fp) om bristande smärtlindring för cancerpatienter

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 25.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om nya metoder för fosterdiagnostik av Downs syndrom

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 26.
  Yttrande över motion av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om kostterapier som hjälp för hyperaktiva barn

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 27.
  Återrapportering - utvecklingen av öppen och slutenvård inom psykiatriska kliniken, Södertälje sjukhus (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 28.
  Rapport om åtgärder för att möta ökat antal förlossningar (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

 3. 29.
  Avtal om rättspsykiatrisk öppenvård

   

  Tjänsteutlåtande

  Tillägg

 4. 30.
  Redovisning av genomförda åtgärder i Nynäshamns primärvård (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg

 5. 31.
  Övriga anmälningar (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Övrigt

 1. 32.
  Beställardirektören informerar
 2. 33.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 34.
  Antagande av leverantör - upphandling av paramedicinska tjänster i Huddinge, Botkyrka samt Stockholmsstadsdelarna Hägersten, Älvsjö, Liljeholmen och Skärholmen (begränsad utsändning)

Tillägg till dagordningen

 1. 35.
  Ställningstagande till terapikoloniverksamhet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Förslag till beslut

 2. 36.
  Samlad ledningsfunktion för patientsäkerhetsarbete

   

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet.