Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 28 mars 2006

Sammanträde den 28 mars 2006

Dag:
Tisdag den 28 mars 2006
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdavtal m m
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Månadsbokslut t o m februari och prognos för år 2006 (delas ut senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilageförteckning

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

  Bilaga 5

  Bilaga 6

  Bilaga 7

 2. 3.
  Framtagande av handlingsprogram för jämställd och jämlik vård
 3. 4.
  Plan för utvärdering och uppföljning av barn- och ungdomspsykiatri

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 4. 5.
  Genomförande och finansiering av i utvecklingsplanen för cancervården föreslagna åtgärder (delas ut senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg 1

  Tillägg 2

   

 5. 6.
  Policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och utövare av komplementär- och alternativmedicin inom Stockholm läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Underbilaga 1

  Underbilaga 2

 6. 7.
  Projekt i samverkan med kriminalvården avseende patienter med neuropsykiatriska svårigheter

   

  Tjänsteutlåtande

  Information

 7. 8.
  Inrättande av arbetsgrupper där sakkunniga från Handikapporganisationerna medverkar

   

  Tjänsteutlåtande

 8. 9.
  Fördelning av resterande bidrag 2006 till ideella organisationer

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 10.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om uppdrag för ungdomsmottagningar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 11.
  Besvarande av skrivelse av Birgitta Rydberg (fp) om att ta bort rätten att få ersättning för sjukskrivning i samband med skönhetsoperationer

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 11. 12.
  Besvarande av skrivelse från Christer G Wennerholm (m) om väntetider i vården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 12. 13.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om indragning av bidraget till Brukarföreningen

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 13. 14.
  Besvarande av skrivelse från Christer Wennerholm (m), Birgitta Rydberg (fp) och Pia Lidwall (kd) om granskning av Karolinska Universitetssjukhuset

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Vårdavtal m m

 1. 15.
  Förlängning av avtal med Barnbördshuset Stockholm AB om förlossningsverksamhet

   

  Tjänsteutlåtande

 2. 16.
  Avtal med Stockholms Syncentral, Hjälpmedel Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Tillägg 1

  Tillägg 2

 3. 17.
  Förlängning av avtal för ryggcentra samt vetenskapligt råd

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2a-b

  Bilaga 3a-b

 4. 18.
  Överenskommelse om bidrag till Psoriasisföreningen i Stockholms län (delas ut senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 19.
  Förlängning av avtal gällande hörapparatutprovning samt beslut om upphandling av basal hörselrehabilitering

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 20.
  Förlängning av avtal med Hjälpmedelscentral Syd

   

  Tjänsteutlåtande

  Tillägg

 7. 21.
  Avtal om Forskning, utveckling och utbildning vid Centrum för allmänmedicin (CeFAM)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 8. 22.
  Överenskommelse angående stiftelsen Äldrecentrum

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 9. 23.
  Avtal om allmänpsykiatri i norra länet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

  Bilaga 5

 10. 24.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 11. 25.
  Avtal om lokal barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling inom Närsjukvård Stockholm

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

 12. 26.
  Förslag att utarbeta förfrågningsunderlag för psykosocial habilitering och psykosocial rådgivning för vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionshinder

   

  Tjänsterutlåtande

  Tillägg

 13. 27.
  Förslag att upphandla basal hemsjukvård kvällar och nätter för invånarna i Stockholms innerstad och i Västerort (delas ut senare)

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 14. 28.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 15. 29.
  Avtal med Värmdö primärvård

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 16. 30.
  Avtal med Psykiatriska kliniken i Sydöst

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 17. 31.
  Avtal med Psykiatriska kliniken Sydväst

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2-1

  Bilaga 2-2

  Bilaga 3

Anmälningsärenden

 1. 32.
  Anmälan av de politiska beredningarnas underlag till hälso- och sjukvårdsutskottets budgetdirektiv (delas ut senare)

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

  Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6

  Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9

  Bilaga 10 Bilaga 11

  Bilaga 12 Tillägg till bilaga 12

  Bilaga 13 Bilaga 14

   

 2. 33.
  Länsövergripande uppföljningsrapport för allmänpsykiatrin 2005

   

  Anmälan

  Bilaga

  Tillägg

 3. 34.
  Rapport om konsekvenser av att ta bort begränsningar i tillgången till palliativ vård för patienter i livets slutskede (delas ut senare)

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga

 4. 35.
  Projektet Verksamhet i förändring - en nulägesrapport

   

  Anmälan

  Bilaga

 5. 36.
  Rapport om fördjupad uppföljning av cancervården vid Onkologiska kliniken, Karolinska - slutrapport

   

  Anmälan

  Bilaga

  Tillägg

 6. 37.
  Behov av hälso- och sjukvård i Stockholms län utifrån ett befolkningsperspektiv

   

  Anmälan

  Bilaga

 7. 38.
  Sjukvårdsberedningarnas precisering av avtal man önskar bereda (delas ut senare)

   

  Anmälan

  Bilaga

  Komplettering

 8. 39.
  Ett sexualmedicinskt centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

   

  Anmälan

 9. 40.
  Övriga anmälningar

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 41.
  Beställardirektören informerar
 2. 42.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 43.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av tjänsten transport av avlidna (begränsad utsändning)
 2. 44.
  Förslag till förfrågningsunderlag - intensivträning med metoden konduktiv pedagogik för barn och ungdomar med cerebral pares (utsändes senare med begränsad utsändning)
 3. 45.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av fotsjukvård i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka och Nynäshamn kommuner samt Södra Stockholm (utsändes senare med begränsad utsändning)
 4. 46.
  Antagande av leverantör - avtal om särskilda primärvårdsinsatser för äldre i Hässelby (utsändes senare med begränsad utsändning)
Senast uppdaterad:
2006-07-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet