Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 27 januari 2004

Sammanträde den 27 januari 2004

Dag:
Tisdag den 27 januari 2004
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Södertuna konferens, Gnesta

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Slutlig budget 2004 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8   
     

 2. 3.
  Fortsatt arbete med översyn av den psykiatriska vården inom norra länet och rapport om hittills genomförd uppföljning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 3. 4.
  Förslag till modell för vårdsamordning för vissa hemlösa samt förslag på gemensam inventering och utredning av samfinansiering av vårdplatser

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1:1 Bilaga 2    
  Protokollsutdrag   
     

 4. 5.
  Lokalt grundavtal om samverkan med Norrtälje kommun, Täby kommun samt Vaxholms stad

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 5. 6.
  Riksavtal för utomlänsvård (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 7.
  Regler för remisskrav vid sjukgymnastisk behandling

   

  Tjänsteutlåtande

  Förhandlingsprotokoll

 2. 8.
  Överenskommelse om Barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård, mellanvård och länsgemensam öppenvård för år 2004

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1:1 Bilaga 1:A Bilaga 1:B

  Bilaga 1:B:1 Bilaga 1:C Bilaga 1:C:1

  Bilaga 1:D Bilaga 1:2 Bilaga 2

 3. 9.
  Vårdöverenskommelse avseende Psykoterapiinstitutet och öppen psykiatrisk vård för finsktalande för 2004-2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 10.
  Tecknande av överenskommelser gällande asylsjukvård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 5. 11.
  Samverkansavtal om lokal BUS-samverkan i Botkyrka

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 6. 12.
  Upphandling av rehabiliteringstjänster i Sverige - godkännande av kravspecifikation och anbudsförfrågan (utsändes senare med begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4   
   

   

 7. 13.
  Upphandling av ambulanssjukvårdstjänst - förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1:1 Bilaga 1:2 Bilaga 1:3

  Bilaga 1:4 Bilaga 1:5 Bilaga 2   
    

 8. 14.
  Förnyat avtal med H2O Humor, Hälsa och ork om sjukgymnastisk verksamhet

   

  Tjänsteutlåtande

  Protokollsutdrag

  MBL-protokoll            

 9. 15.
  Förnyat avtal med FeelGood Medical AB om sjukgymnastisk verksamhet

   

  Tjänsteutlåtande

  Protokollsutdrag

  MBL-protokoll        

 10. 16.
  Förlängning av vårdavtal med Södra Sjukgymnastinstitutet

   

  Tjänsteutlåtande

  Protokollsutdrag

  MBL-protokoll     

 11. 17.
  Vårdavtal 2004 mellan Beställarkontor Vård och Folktandvården Stockholms län AB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1:1 Bilaga 1:2 Bilaga 1:3 
  Bilaga 1:4 Bilaga 1:5 Bilaga 1:6 
  Bilaga 1:7 Bilaga 1:8 Bilaga 2

 12. 18.
  Avtal om drift av hemrehabilitering för äldre inom Botkyrka kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

Yttranden över motioner m m

 1. 19.
  Yttrande över betänkandet (SOU 2003:89) EG-rätten och mottagande av asylsökande (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 2. 20.
  Yttrande över departementspromemorian (Ds 2003.57) Transplantationer rädda liv (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga    

 3. 21.
  IT-strategi för hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 4. 22.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ökad tid för patientarbete för sjuksköterskor och läkare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 23.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om rehabiliteringshem för vårdkrävande långtidssjuka

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 6. 24.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om gemensamma vårdenheter inom missbrukarvården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga         
   

 7. 25.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förbättringar för funktionshindrade inom Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga   

Anmälningsärenden

 1. 26.
  Övriga anmälningar

   

  Anmälan

  Bilaga   

Övrigt

 1. 27.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 28.
  Övriga frågor
 3. 29.
  Förlängning av avtal med privata husläkarmottagningar i norra länet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4   

Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet