Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 25 maj 2004

Sammanträde den 25 maj 2004

Dag:
Tisdag den 25 maj 2004
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Lägesrapport om MRSA och TBC (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per 30 april och prognos för 2004 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilageförteckning

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9

 2. 4.
  Beställarplan 2005 - 2007 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Underbilaga 1-2

  Underbilaga 3 Underbilaga 4 Underbilaga 5

   

 3. 5.
  Ersta sjukhus som närsjukvårdscentrum på Södermalm

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Underbilaga 1 Underbilaga 2

  Underbilaga 3 Underbilaga 4

  Tillägg

 4. 6.
  Vårdavtal med Ersta Diakonisällskap

   

  Tjänsteutlåtande  

 5. 7.
  Principer för införande av utvidgad sjukvårdsrådgivning för barn

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 6. 8.
  Tecknande av avropsavtal om central sjukvårdsrådgivning (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga    

 7. 9.
  Besvarande av skrivelse från sjukvårdsberedning Nord om utveckling av Vårdguiden på telefon

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga   

 8. 10.
  Regelverk för ekonomisk kompensation till levande givare av organ och vävnader (utsädes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 9. 11.
  Insatser för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Underbilaga 1 Underbilaga 2 Underbilaga 3

  Tillägg 

 10. 12.
  Samverkansavtal om vuxna psykiskt funktionshindrade mellan Stockholms läns landsting och Sigtuna respektive Sollentuna kommuner

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 11. 13.
  Samverkansavtal om verksamhet gällande lokal beroendemottagning för ungdomar i Solna Stad

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 12. 14.
  Samverkansavtal om verksamhet gällande beroendevård av ungdomar i Järfälla kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 13. 15.
  Avtal om samverkan avseende BUS med Nykvarns kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 14. 16.
  Besvarande av skrivelse från Moderata samlingspartiet om hörselimplantat för barn

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 15. 17.
  Besvarande av skrivelse från Christer G Wennerholm (m) om situationen inom barnsjukvården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 16. 18.
  Besvarande av skrivelse från Pia Lidwall och Janne Stefansson (kd) om nedprioriteringslistor i vården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 17. 19.
  Besvarande av en skrivelse från Pia Lidwall (kd) om uppdrag till samhällsmedicin att undersöka hälsoläget hos länets unga vuxna

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga   

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 20.
  Förlängning av vårdavtal om palliativ vård med Stiftelsen Stockholms Sjukhem

   

  Tjänsteutlåtande    

 2. 21.
  Vårdöverenskommelse med Maria Ungdom inom Beroendecentrum Stockholm för år 2005-2006

   

  Tjänsteutlåtande    

 3. 22.
  Vårdavtal med Hötorgets läkarpraktik AB (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande   

 4. 23.
  Vårdavtal om Råcksta husläkarmottagning, Husläkarmottagningen Västervården, Tappströms och Stenhamra hälsocentraler samt Äppelviken och Munsö husläkarmottagningar

   

  Tjänsteutlåtande

  Tillägg   

 5. 24.
  Vårdavtal om läkarinsatser i särskilt boende

   

  Tjänsteutlåtande

  Tillägg  

 6. 25.
  Vårdavtal med Östermalm och Gärdets Privata Barnmorske- mottagning AB (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 7. 26.
  Upphandling av kataraktsjukvård - förslag till förfrågningsunderlag (utsändes senare med begränsad utsändning)
 8. 27.
  Upphandling av klimatvård mm - förslag till förfrågningsunderlag (utsädes senare med begränsad utsändning)

Yttranden över motioner m m

 1. 28.
  Yttrande över pensionärsrådets skrivelse om samarbetet mellan kommuner och landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 2. 29.
  Yttrande över revisionsrapporten Beställarstyrning av primärvården (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 3. 30.
  Yttrande över departementspromemorian (Ds 2003:56) Högspecialiserad vård - kartläggning och förslag (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 31.
  Anmälan om kompetenshöjning för personal inom socialpsykiatrisk verksamhet i Stockholms stad

   

  Anmälan 

Övrigt

 1. 32.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 33.
  Övriga frågor
 3. 34.
  Förlängning av avtal med privata vårdgivare inom somatisk vård samt uppdrag att upphandla somatisk vård

   

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet