Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 15 februari 2005

Sammanträde den 15 februari 2005

Dag:
Tisdag den 15 februari 2005
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Årsredovisning för hälso- och sjukvårdsutskottet 2004 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilageförteckning

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 

  Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10

  Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14 

  Bilaga 15 Bilaga 16 Bilaga 17

 2. 3.
  Utvecklingsområden finansierade av psykiatrins resursförstärkning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 4.
  Förslag inför inrättandet av en Äldrevårdscentral i Solna

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

  Tillägg

 4. 5.
  De politiska beredningarnas arbete med aktiviteter och dokument som rör budget- och planeringsprocessen (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 6.
  Avtal om medicinsk radiologi för primärvård, geriatrik, psykiatri och privata specialistläkare m fl - förslag om förlängning för 2006

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 7.
  Överenskommelse med Färdtjänstnämndens förvaltningskontor om ansvar och insatser i rutinerna för sjukresor med taxi och specialfordon

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3  
  Tillägg

 3. 8.
  Avtal för år 2005 inom Beställaravdelning Söder med Handens geriatriska klinik, Psykiatriska kliniken Sydöst, Handens och Dalarö vårdcentraler samt Värmdö primärvård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 4. 9.
  Avtal om sjukgymnastik i öppenvård i Haninge

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 5. 10.
  Förlängning av avtal med Carema AB avseende drift av Skogås Nya vårdcentral

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

   

 6. 11.
  Förslag till avtal mellan Nacka kommun och Stockholms läns landsting angående barnhälsovård på västra Sicklaön, Nacka

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 7. 12.
  Vårdavtal med Sickla Hälsocenter AB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 8. 13.
  Förslag om upphandling av privat psykoterapi

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 14.
  Förslag om upphandling av liggande persontransporttjänst avseende affärsområde Syd

   

  Tjänsteutlåtande

   

 10. 15.
  Projekt Hässelbygård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg

 11. 16.
  Upphandling av Transport av avlidna - antagande av leverantör (begränsad utsändning)

Yttranden över motioner m m

 1. 17.
  Yttrande över motion av Maria Wallhager m fl (fp) om allergiker och astmatiker i tunnelbanan (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 2. 18.
  Yttrande över motion av Pia Lidwall m fl (kd) om behovet av musikterapi för barn (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 19.
  Yttrande över motion av Irene Johansson (fp) om en äldrevårdscentral i Huddinge (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

Anmälningsärenden

 1. 20.
  Gustavsbergs vårdcentral flyttar till nya lokaler invid Hamnen

   

  Anmälan

  Bilaga

 2. 21.
  Överenskommelse med Landstinget i Uppsala län om tolkning och tillämpning av riksavtalet för att underlätta att kunna söka vård i angränsande län

   

  Anmälan

  Bilaga

 3. 22.
  Anmälan av sjukvårdsberedningarnas aktivitetsplaner

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 4 Bilaga 5

  Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9

 4. 23.
  Tillämpning av beslut om Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länet handikapporganisationer vid Beställarkontor Vård (ärendet utgår)
 5. 24.
  Anmälan av två skrivelser från Patientnämnden om tolktjänst och valfrihet

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

Övrigt

 1. 25.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 26.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet