Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 23 september 2003

Sammanträde den 23 september 2003

Dag:
Tisdag den 23 september 2003
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Delårsbokslut per 31 augusti 2003 och årsprognos för 2003 (delas ut senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 2. 3.
 3. 4.
  Förlängning av BUS-policyn - Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 5.
  Förslag till nya riktlinjer för folkhälsoanslaget

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 5. 6.
  Förfrågningsunderlag för upphandling av hälso- och sjukvård för befolkningen i Nynäshamns kommun; geriatrisk vård, hemsjukvård och rehabilitering (begränsad utsändning)
 6. 7.
  Överenskommelse med Stockholms Produktionsområde om Stockholmsgeriatriken

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 7. 8.
  Utvidgning av rehabiliteringsgaranti i Stockholms län - gemensamt åtagande mellan Försäkringskassan i Stockholms län och Stockholms läns landsting - förslag till direktiv (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 8. 9.
  Rehabiliteringsgarantin i Stockholms län - förslag till överenskommelser mellan Försäkringskassan i Stockholms län och Stockholms läns landsting å ena sidan och å den andra sidan stora arbetsgivare i länet (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 9. 10.
  Yttrande över socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 10. 11.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om resurser för medicinsk revision

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 11. 12.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om information om ultraljudsundersökning för tidig upptäckt av höftledsdislokation

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Övrigt

 1. 13.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 14.
  Övriga frågor
 3. 15.
  Yttrande över förslag till lokal folkhälsoplan för Järfälla (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 4. 16.
  Extra ärende: Förslag om ändrad sammanträdestid

   

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet